Pamięci Poległych poza granicami kraju
Pamięci Poległych
UNMOT TADŻYKISTAN

Misja Obserwatorów Organizacji Narodów Zjednoczonych w Tadżykistanie W 1991 r. w wyniku rozpadu ZSRR, Tadżykistan stał się niepodległym państwem. W kraju pogrążonym w kryzysie społeczno – ekonomicznym, coraz bardziej do głosu zaczęli dochodzić islamscy tradycjonaliści. W roku 1992 wybuchła wojna domowa, w wyniku której zginęło 50 tys. osób, 400 tys. stało się uchodźcami opuszczając Tadżykistan, a 600 tys. zostało przesiedlonych w granicach państwa. Na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ - S/RES/968 z dnia 16 grudnia 1994 r. została powołana misja UNMOT. Za cel operacji obrano udział w pracach Połączonej Komisji, składającej się z przedstawicieli rządu tadżyckiego i tadżyckiej opozycji. W ramach misji wykonywano następujące zadania: - sprawowanie nadzoru nad wprowadzeniem Porozumienia Tymczasowego Zawieszenia Broni i Zakończenia Innych Wrogich Działań na granicy tadżycko – afgańskiej i wewnątrz kraju na czas rozmów rozjemczych; - prowadzenie dochodzeń ws. przypadków naruszeń zawieszenia broni; - utrzymywanie bliskich kontaktów ze stronami konfliktu oraz z misją Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (obecnie OBWE) i z siłami WNP; - niesienie pomocy humanitarnej. W misji udział brało 33 Polaków. Wśród nich byli obserwatorzy wojskowi. W Tadżykistanie działała też grupa polskich instruktorów przygotowujących jednostkę specjalną do zabezpieczenia oenzetowskiej misji. Państwa uczestniczące: Austria, Bangladesz, Bułgaria, Czechy, Dania, Ghana, Węgry, Indonezja, Jordania, Nepal, Nigeria, Polska, Szwajcaria, Ukraina, Urugwaj. (ang. United Nations Mission of Observers in Tajikistan) czas trwania: grudzień 1994 r. - maj 2000 r.
Pamięci Poległych