Pamięci Poległych poza granicami kraju
Pamięci Poległych
UNIFIL LIBAN

Tymczasowe Siły Zbrojne Organizacji Narodów Zjednoczonych w Libanie Siły UNIFIL powstały na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa S/RES/425 i S/RES/426 z 19 marca 1978 r. Celem misji jest monitorowanie wycofania sił Izraela z Libanu, przywrócenie pokoju i bezpieczeństwa w rejonie oraz udzielanie pomocy rządowi Libanu w sprawowaniu efektywnej władzy. W ramach sił UNIFIL zaangażowano: 1989 żołnierzy, 50 obserwatorów wojskowych UNTSO, 100 osób należących do międzynarodowego personelu cywilnego z 8 państw, 305 osób personelu lokalnego. Polski Kontyngent Wojskowy w siłach UNIFIL rozpoczął funkcjonowanie w czerwcu 1992 roku jako 60 - osobowa jednostka medyczna (UN Hospital). W kwietniu 1994 r. do PKW dołączył batalion logistyczny i zgrupowanie pododdziałów inżynieryjnych (łącznie 500 osób). Od 1996 r. strona polska została wzmocniona zgrupowaniem pododdziałów remontowych. Od tego momentu przejęto także całość zadań logistycznych. Polacy służą też w Kwaterze Głównej UNIFIL i międzynarodowej kompanii żandarmerii. Do głównych zadań PKW należy: - transportowanie materiałów i produktów z terenów Izraela i Libanu do rejonu operacyjnego; - magazynowanie materiałów i produktów oraz ich ochrona; - remonty i utrzymywanie pojazdów UNIFIL w II linii transportowej oraz dokonywanie ich napraw; - wykonywanie zadań z zakresu zaopatrzenia medycznego oraz udzielania pierwszej pomocy; - ochrona i obrona wyznaczonych rejonów. Aktualnie PKW liczy 500 żołnierzy i pracowników wojska. Państwa uczestniczące: Chiny, Francja, Ghana, Indie, Irlandia, Polska, Ukraina, Włochy. (ang. UNIFIL - United Nations Interim Force in Lebanon) Początek misji: marzec 1978 r.
Pamięci Poległych