Pamięci Poległych poza granicami kraju
Pamięci Poległych
UNEF II EGIPT

Drugie Doraźne Siły Pokojowe Organizacji Narodów Zjednoczonych Siły pokojowe UNEF II powołano rezolucją S/RES/340 Rady Bezpieczeństwa z 25 października 1973 r. Ustanowiono je w celu nadzorowania zawieszenia ognia pomiędzy wojskami Egiptu i Izraela. Ponadto w wyniku porozumień ze stycznia 1974 r. i września 1975 r. UNEF II nadzorował przemieszczanie i dyslokację wojsk zwaśnionych krajów oraz sprawował kontrolę nad strefą buforową. 22 listopada 1973 roku podpisano porozumienie pomiędzy przedstawicielami ONZ oraz delegacjami z Polski i Kanady. W myśl tego postanowienia Polska zadeklarowała skierowanie ponad 800 żołnierzy do udziału w misji UNEF II. Skład jednostki polskiej tworzyły kompanie: dowodzenia i ochrony, transportowa, inżynieryjna, remontowa, budowlana i obsługi. Ponadto PKW utworzył szpital polowy dla potrzeb sił ONZ. Do zadań kontyngentu polskiego należało: - zabezpieczenie transportu drogowego, przewozu osób, towarów, wody, żywności oraz paliw z portów i baz zaopatrzenia do poszczególnych kontyngentów rozlokowanych w strefie buforowej; - sprawdzanie dla potrzeb sztabów i posterunków UNEF II terenów pod względem zaminowania, budowy dróg i innych urządzeń inżynieryjnych; - opracowanie planów i założeń technicznych poszczególnych operacji w zakresie zabezpieczenia inżynieryjno – saperskiego; - obsługa techniczna (naprawa i konserwacja) pojazdów własnych i pochodzących z krajów Europy Wschodniej; - uzdatnianie wody do picia dla potrzeb kontyngentów narodowych; - zabezpieczenie służby sanitarnej całych sił zbrojnych ONZ w tym zwłaszcza obsługa szpitala poliklinicznego oraz udzielanie specjalistycznej pomocy lekarskiej. Ponadto żołnierze WP służyli w składzie: międzynarodowej żandarmerii wojskowej ONZ, kwatery głównej UNEF II oraz samodzielnie kierowali oddziałami inżynieryjnymi i służby medycznej. Operacja została zakończona w 1979 r. Ogółem pełniło w niej służbę 11 699 osób ( w tym 4037 żołnierzy zawodowych, 7080 żołnierzy służby zasadniczej i 582 pracowników cywilnych). Państwa uczestniczące: Australia, Austria, Finlandia, Ghana, Indonezja, Irlandia, Kanada, Nepal, Panama, Peru, Polska, Senegal i Szwecja. czas trwania: październik 1973 r. - czerwiec 1979 r.
Pamięci Poległych