Pamięci Poległych poza granicami kraju
Pamięci Poległych
KNPN KOREA

Komisja Nadzorcza Państw Neutralnych w Korei Po zakończeniu II wojny światowej Korea podzieliła się na część północną, która znalazła się w strefie wpływów ZSRR i południową o prozachodniej orientacji politycznej. Pod koniec czerwca 1950 r. między Koreą Północną a Koreą Południową wybuchła wojna. 27 lipca 1953 r. po niemal dwuletnich rokowaniach podpisano rozejm w Panmudżonie. W celu monitorowania przestrzegania przez obie strony warunków porozumienia powołano dwie komisje międzynarodowe: rozbrojeniową oraz nadzoru i kontroli. W skład Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych weszli przedstawiciele z Czechosłowacji, Szwajcarii, Szwecji i z Polski. KNPN podlegało 20 grup inspekcyjnych. W każdej z grup było co najmniej czterech oficerów - reprezentantów państw wchodzących w skład komisji. W ramach KNPN funkcjonowała także Komisja Repatriacyjna, również z udziałem Polaków. W Korei Polska po raz pierwszy zaangażowała się w proces rozstrzygania sporów pod egidą ONZ. Pierwsza zmiana polskiego kontyngentu liczyła 301 osób. Zadania powierzone Polakom polegały m.in. na nadzorowaniu i kontroli ruchu personelu wojskowego i sprzętu bojowego w dziesięciu portach morskich, a także kontroli nad sposobem traktowania jeńców chińskich, przetrzymywanych w Korei Południowej. Kpt. Władysław RUDNICKI, por. Zygfryd ZIELIŃSKI, mjr Jakub ZYGIELSKI zginęli w katastrofie śmigłowca.
Pamięci Poległych