Pamięci Poległych poza granicami kraju
Pamięci Poległych
ISAF AFGANISTAN

Międzynarodowe Siły Wsparcia Bezpieczeństwa ISAF, NATO Siły NATO w ramach ISAF wykonują swoje zadania na podstawie Rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ Nr 1386 z dnia 20 grudnia 2002 roku, Rezolucji Nr 1510 z 13 października 2003 roku oraz Porozumienia z Bonn z 5 grudnia 2001 roku dotyczącego tymczasowych ustaleń ws. odbudowy stałych instytucji rządowych w Afganistanie. Głównym celem misji ISAF jest wsparcie rządu afgańskiego w zapewnieniu oraz utrzymaniu bezpieczeństwa, pomoc w odbudowie Afganistanu i stworzeniu demokratycznych struktur państwowych. Zadania realizowane w ramach ISAF przyczynić się mają do poprawy sytuacji gospodarczej kraju, wzrostu społecznej akceptacji demokratycznie wybranego rządu oraz zwiększenia współpracy międzynarodowej. Obecnie w ramach ISAF służy około 35 tysięcy żołnierzy z 37 krajów. Wojsko Polskie w odpowiedzi na zaproszenie do udziału w operacji ISAF, wysłało 16 marca 2002 r. pierwsza grupę żołnierzy. Do zakresu ich działania należało przede wszystkim rozminowywanie terenu, ochrona lotniska w Kabulu, budowa infrastruktury drogowo – mostowej i innego zaplecza logistycznego, niezbędnego do działania międzynarodowych sił wojskowych. W sumie do udziału w operacji wydzielono siły liczace około 300 żołnierzy. Od 2002 r. skład kontyngentu został zmodyfikowany i liczył około 120 żołnierzy. Zadania PKW do początku 2007 r. skupione były na pracach typowo inżynieryjnych. Zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP z 22 listopada 2006 r. w Afganistanie służy do 1200 polskich żołnierzy. Strefa odpowiedzialności PKW obejmuje prowincję Ghazni i Paktika. Zasadniczym celem obecności polskich żołnierzy w Afganistanie jest stworzenie sprzyjających warunków do budowy demokratycznego państwa, głównie przez zapewnienie bezpieczeństwa miejscowej ludności i umacnianie struktur administracyjnych. Pomoc niesiona jest w trzech głównych obszarach. Polscy instruktorzy udzielają wsparcia w budowie i szkoleniu afgańskiej armii i policji. Podejmowane są działania w zakresie odbudowy infrastruktury oraz tworzenia podstaw do trwałego rozwoju ekonomicznego. Państwa uczestniczące: Albania, Australia, Austria, Azerbejdżan, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Kanada, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Portugalia, Macedonia, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy (ang. ISAF – International Security Assistance Force) Polski Kontyngent Wojskowy w składzie Sił Sojuszniczych w Islamskim Państwie Afganistanu w ramach Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa ISAF
Pamięci Poległych