Pamięci Poległych poza granicami kraju
Pamięci Poległych
EUFOR BiH

Siły Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie Na szczycie NATO w Stambule w czerwcu 2004 r. podjęto decyzję o przekazaniu misji Sił Stabilizacyjnych w Bośni i Hercegowinie siłom Unii Europejskiej. Oficjalne przejęcie misji nastąpiło w dniu 2 grudnia 2004 r. Podstawowym celem operacji jest zapewnienie bezpieczeństwa ludności Bośni i Hercegowiny oraz wypełnienie zadań określonych w aneksach 1A i 2 Porozumienia z Dayton z 1995 r., czyli ochrona granic BiH. Ponadto udzielane jest wsparcie Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu dla byłej Jugosławii (ICTY) w poszukiwaniu serbskich zbrodniarzy wojennych. W misji uczestniczą 22 państwa Unii Europejskiej i 11 państw spoza UE. Polski Kontyngent Wojskowy realizuje zadania w składzie Wielonarodowych Sił Zadaniowych „Północ” – MNTF(N) EUFOR. Do głównych zadań PKW EUFOR w składzie MNTF(N) należy: - zapewnienie bezpiecznych warunków dla władz lokalnych do wprowadzenia ustaleń porozumienia pokojowego; - zapewnienie swobody ruchu w strefie odpowiedzialności. W obrębie tak sprecyzowanych zadań ogólnych można wyodrębnić następujące zadania szczegółowe: - likwidacja nielegalnych składów broni; - prowadzenie nocnych i dziennych patroli w strefie odpowiedzialności; - utrzymywanie gotowości do organizacji punktów kontrolnych; - prowadzenie inspekcji składów i fabryk uzbrojenia; - podejmowanie i niszczenie broni, amunicji i środków walki, a także nadzór nad lokalnymi zespołami rozminowania. W dniach od 1 marca do 30 kwietnia 2007 r. przeniesiono PKW z bazy Wielonarodowych Sił Zadaniowych - Północ w Tuzli do bazy BUTMIR w Sarajewie wraz ze zmniejszeniem stanu etatowego kontyngentu do 205 żołnierzy i 3 pracowników wojska. Obecnie w ramach operacji UE na terenie BiH pełni służbę VII zmiana PKW. Państwa uczestniczące: Albania, Argentyna, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Kanada, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Maroko, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Wielka Brytania, Węgry, Włochy. EUFOR (ang. - Europian Force in Bosnia and Herzegovina) Czas rozpoczęcia: 2 XII 2004 r.
Pamięci Poległych