Pamięci Poległych poza granicami kraju
Pamięci Poległych
AH MACEDONIA

Operacja Allied Harmony w Byłej Jugosłaowiańskiej Republice Macedonii (BJRM) Po zakończeniu walk pomiędzy macedońskimi siłami bezpieczeństwa a zbrojnymi ugrupowaniami albańskimi (UCK) sytuacja w rejonie pozostawała napięta. Część bojowników UCK skorzystała z amnestii i przeszła do działalności politycznej. W efekcie powstał pierwszy rząd koalicyjny skupiający partie albańskie i macedońskie. Rząd ten deklarował chęć realizacji porozumienia pokojowego z Ohrid. Poza partiami politycznymi pozostało jednak wielu Albańczyków zainteresowanych utrzymaniem status quo na terenach byłego konfliktu. Zorganizowani w kilka grup, próbowali objąć kontrolę nad działalnością przestępczą w rejonie Lipkovo. Operacja Allied Harmony dowodzona była przez wielonarodową kwaterę NATO w Skopie. Żołnierze PKW uczestniczyli w niej w składzie Polowych Zespołów Łącznikowych (ang. Light Liaison Monitoring Teams). Rejon odpowiedzialności polskich zespołów obejmował tereny w okręgach Kumanovo i Lipkovo (płn. zach. rejon Macedonii – pogranicze z Kosowem i Serbią). Podczas pobytu w rejonie misji żołnierze II Zmiany PKW w BJRM wykonywali nw. zadania: - patrolowanie i rozpoznanie wyznaczonych stref w celu dostarczania aktualnych danych o sytuacji w rejonie; - monitorowanie warunków życia miejscowej ludności; - monitorowanie działalności macedońskich sił bezpieczeństwa w rejonie byłego konfliktu; - obserwowanie działalności władzy lokalnej, w tym lokalnych przywódców; - udział w operacjach wspierających wojska własne i międzynarodowe misje cywilne, w tym m.in. wsparcie medyczne, prowadzenie ewakuacji i eskortowania. Czas trwania: 16 grudnia 2002 r. – 31 marca 2003 r. Była Jugosławiańska Republika Macedonii (Allied Harmony)
Pamięci Poległych