Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A AZASIĘG TERYTORIALNY WOJSKOWYCH BIUR EMERYTALNYCH

Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin (Dz. U. 2012 r., poz. 194 ze zm.):

 

1.  właściwość wojskowego organu emerytalnego ustala się według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej do zaopatrzenia emerytalnego,

 

2. w przypadku gdy członkowie rodziny zamieszkują na terenie działania dwóch lub więcej wojskowych organów emerytalnych, właściwy do ustalania prawa do zaopatrzenia emerytalnego oraz wypłaty świadczeń z tytułu tego zaopatrzenia jest wojskowy organ emerytalny, na którego terenie działania zamieszkuje małżonek żołnierza, a w razie jego braku - najstarsze dziecko uprawnione do zaopatrzenia,

 

3. wojskowym organem emerytalnym właściwym do ustalania prawa do zaopatrzenia emerytalnego oraz wypłaty świadczeń z tytułu tego zaopatrzenia w stosunku do osób przebywających na stałe za granicą jest dyrektor WBE w Warszawie.

 

ZASIĘG TERYTORIALNY

 

Siedziby i terytorialny zasięg działania wojskowych organów emerytalnych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin (Dz. U. 2012 r., poz. 194 ze zm.).

 

SIEDZIBY I TERYTORIALNY ZASIĘG DZIAŁANIA WOJSKOWYCH ORGANÓW EMERYTALNYCH

 

Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin (Dz. U. 2012 r., poz. 194 ze zm.):

1.   właściwość wojskowego organu emerytalnego ustala się według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej do zaopatrzenia emerytalnego,

2.   w przypadku gdy członkowie rodziny zamieszkują na terenie działania dwóch lub więcej wojskowych organów emerytalnych, właściwy do ustalania prawa do zaopatrzenia emerytalnego oraz wypłaty świadczeń z tytułu tego zaopatrzenia jest wojskowy organ emerytalny, na którego terenie działania zamieszkuje małżonek żołnierza, a w razie jego braku - najstarsze dziecko uprawnione do zaopatrzenia,

3.   wojskowym organem emerytalnym właściwym do ustalania prawa do zaopatrzenia emerytalnego oraz wypłaty świadczeń z tytułu tego zaopatrzenia w stosunku do osób przebywających na stałe za granicą jest dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego
w Warszawie.

 

ZASIĘG TERYTORIALNY

 

 

 

 

Siedziby i terytorialny zasięg działania wojskowych organów emerytalnych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2012 r.
w sprawie trybu postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin (Dz. U. 2012 r., poz. 194 ze zm.).

 

SIEDZIBY I TERYTORIALNY ZASIĘG DZIAŁANIA WOJSKOWYCH ORGANÓW EMERYTALNYCH

 

Lp.

Terytorialny zasięg działania wojskowego organu emerytalnego

Nazwa wojskowego organu emerytalnego

1.

 

województwo: podlaskie

 

 

Wojskowe Biuro Emerytalne Białystok

2.

 

województwo: kujawsko-pomorskie

 

 

Wojskowe Biuro Emerytalne Bydgoszcz

3.

 

województwo: pomorskie

 

 

Wojskowe Biuro Emerytalne Gdańsk

4.

 

województwa: opolskie, śląskie

 

 

Wojskowe Biuro Emerytalne Katowice

5.

 

województwo: świętokrzyskie

 

 

Wojskowe Biuro Emerytalne Kielce

6.

 

województwo: małopolskie

 

 

Wojskowe Biuro Emerytalne Kraków

7.

 

województwo: lubelskie

 

 

Wojskowe Biuro Emerytalne Lublin

8.

 

województwo: łódzkie

 

 

Wojskowe Biuro Emerytalne Łódź

9.

 

województwo: warmińsko-mazurskie

 

 

Wojskowe Biuro Emerytalne Olsztyn

10.

 

województwo: wielkopolskie

 

 

Wojskowe Biuro Emerytalne Poznań

11.

 

województwo: podkarpackie

 

 

Wojskowe Biuro Emerytalne Rzeszów

 

12.

 

województwo: zachodniopomorskie

 

 

Wojskowe Biuro Emerytalne Szczecin

13.

 

województwo: mazowieckie

 

 

Wojskowe Biuro Emerytalne Warszawa

14.

 

województwo: dolnośląskie

 

 

Wojskowe Biuro Emerytalne Wrocław

15.

 

województwo: lubuskie

 

 

Wojskowe Biuro Emerytalne Zielona Góra