Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A ASZKOLENIE UZUPEŁNIAJĄCE

WYKAZ OBLIGATORYJNYCH TEMATÓW DO SZKOLENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO ŻOŁNIERZY REALIZOWANEGO W RAMACH PRZEDMIOTU „KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE” W 2018 ROKU

I. Dla oficerów:

 1. 100. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Polski ruch niepodległościowy podczas I wojny światowej – 1 godz.
 2. „Żołnierze Wyklęci” zapomniani bohaterowie walk o niepodległość Polski – biogramy wybranych dowódców – 1 godz.

Razem: 2 godz. zajęć obligatoryjnych.

II. Dla podoficerów zawodowych:

 1. Ochrona ludności cywilnej podczas konfliktów zbrojnych. Postępowanie z uchodźcami – 1 godz.
 2. Ochrona dóbr kulturalnych podczas konfliktu zbrojnego w prawie międzynarodowym. Ograniczenia i zadania Sił Zbrojnych – 1 godz.
 3. Zasady zachowania żołnierzy biorących w uroczystościach patriotycznych i patriotyczno-religijnych – 1 godz.
 4. 75. rocznica Zbrodni Wołyńskiej. Martyrologia Polaków na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej – 2 godz.
 5. Ślady naszych lokalnych bohaterów. Miejsca pamięci oręża polskiego w regionie* – 2 godz.
 6. 100. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Polski ruch niepodległościowy podczas I wojny światowej – 2 godz.
 7. Polska w systemie światowego i europejskiego bezpieczeństwa – 1 godz.

Razem: 10 godz. zajęć obligatoryjnych.

III. Dla szeregowych zawodowych:

 1. Ochrona ludności cywilnej podczas konfliktów zbrojnych. Postępowanie z uchodźcami – 1 godz.
 2. Ochrona dóbr kulturalnych podczas konfliktu zbrojnego w prawie międzynarodowym. Ograniczenia i zadania Sił Zbrojnych – 1 godz.
 3. Zasady zachowania żołnierzy biorących w uroczystościach patriotycznych i patriotyczno-religijnych – 1 godz.
 4. 75. rocznica Zbrodni Wołyńskiej. Martyrologia Polaków na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej – 2 godz.
 5. Ślady naszych lokalnych bohaterów. Miejsca pamięci oręża polskiego
  w regionie* – 2 godz.
 6. Wpływ powstań narodowych na odzyskanie niepodległości przez Polskę
  w 1918 r. – 1 godz.
 7. 100. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Polski ruch niepodległościowy podczas I wojny światowej – 1 godz.
 8. Polska w systemie światowego i europejskiego bezpieczeństwa – 1 godz.

Razem: 10 godz. zajęć obligatoryjnych.

IV. Dla grup łączonych:

 1. Ochrona ludności cywilnej podczas konfliktów zbrojnych. Postępowanie z uchodźcami – 1 godz.
 2. Ochrona dóbr kulturalnych podczas konfliktu zbrojnego w prawie międzynarodowym. Ograniczenia i zadania Sił Zbrojnych – 1 godz.
 3. Zasady zachowania żołnierzy biorących w uroczystościach patriotycznych i patriotyczno-religijnych – 1 godz.
 4. 75. rocznica Zbrodni Wołyńskiej. Martyrologia Polaków na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej – 2 godz.
 5. Ślady naszych lokalnych bohaterów. Miejsca pamięci oręża polskiego w regionie*.– 2 godz.
 6. Wpływ powstań narodowych na odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 r. – 1 godz.
 7. 100. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Polski ruch niepodległościowy podczas I wojny światowej – 1 godz.
 8. Polska w systemie światowego i europejskiego bezpieczeństwa – 1 godz.

Razem: 10 godz. zajęć obligatoryjnych.

* W ramach realizacji tematu zalecane jest zwiedzanie lokalnych miejsc pamięci lub prelekcja historyka Wojskowego Biura Historycznego, Instytutu Pamięci Narodowej albo innej placówki naukowo-badawczej.

 

WYKAZ OBLIGATORYJNYCH TEMATÓW DO SZKOLENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO ŻOŁNIERZY REALIZOWANEGO W RAMACH PRZEDMIOTU „PROFILAKTYKA I DYSCYPLINA WOJSKOWA” W 2018 ROKU.

I.    Dla oficerów:

 1. Prawna, dyscyplinarna i kadrowa odpowiedzialność żołnierza za naruszenia prawa pod wpływem alkoholu i środków odurzających w ruchu drogowym – 1 godz.
 2. Integracja i dowodzenie w środowisku wojskowym. Prawa gwarancji równego statusu kobiet i mężczyzn – 1 godz.
 3. Psychologiczne aspekty dowodzenia: komunikacja interpersonalna i rozmowa motywująca w warunkach służby wojskowej – 1 godz.
 4. Konflikty w relacjach służbowych i mediacja jako sposób ich rozwiązywania – 1 godz.

Razem: 4 godz. zajęć obligatoryjnych.

II.   Dla podoficerów:

 1. Prawna, dyscyplinarna i kadrowa odpowiedzialność żołnierza za naruszenia prawa pod wpływem alkoholu i środków odurzających w ruchu drogowym – 1 godz.
 2. Zasady i tryb udzielania wyróżnień – 1 godz.
 3. Integracja i dowodzenie w środowisku wojskowym. Prawa gwarancji równego statusu kobiet i mężczyzn – 1 godz.
 4. Psychologiczne uwarunkowania zawodowej służby wojskowej, rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom w obszarze funkcjonowania psychologicznego (stres, agresja, wypalenie zawodowe) – 2 godz.
 5. Konflikty w relacjach służbowych i mediacja jako sposób ich rozwiązywania – 1 godz.

Razem: 6 godz. zajęć obligatoryjnych.

III.  Dla szeregowych zawodowych:

 1. Prawna, dyscyplinarna i kadrowa odpowiedzialność żołnierza za naruszenia prawa pod wpływem alkoholu i środków odurzających w ruchu drogowym – 1 godz.
 2. Zasady i tryb udzielania wyróżnień – 1 godz.
 3. Integracja i dowodzenie w środowisku wojskowym. Prawa gwarancji równego statusu kobiet i mężczyzn – 1 godz.
 4. Psychologiczne uwarunkowania zawodowej służby wojskowej, rozpoznawanie
  i przeciwdziałanie zagrożeniom w obszarze funkcjonowania psychologicznego (stres, agresja, wypalenie zawodowe) – 2 godz.
 5. Konflikty w relacjach służbowych i mediacja jako sposób ich rozwiązywania – 1 godz.

Razem: 6 godz. zajęć obligatoryjnych.

IV. Dla grup łączonych:

 1. Prawna, dyscyplinarna i kadrowa odpowiedzialność żołnierza za naruszenia prawa pod wpływem alkoholu i środków odurzających w ruchu drogowym – 1 godz.
 2. Zasady i tryb udzielania wyróżnień – 1 godz.
 3. Integracja i dowodzenie w środowisku wojskowym. Prawa gwarancji równego statusu kobiet i mężczyzn – 1 godz.
 4. Psychologiczne uwarunkowania zawodowej służby wojskowej, rozpoznawanie
  i przeciwdziałanie zagrożeniom w obszarze funkcjonowania psychologicznego (stres, agresja,  wypalenie zawodowe) – 2 godz.
 5. Konflikty w relacjach służbowych i mediacja jako sposób ich rozwiązywania – 1 godz.

Razem: 6 godz. zajęć obligatoryjnych.