Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A ASPOTKANIE W RAMACH PROGRAMU NATO SCIENCE FOR PEACE AND SECURITY

22 listopada 2018 r. w Akademii Sztuki Wojennej, odbyło się spotkanie w ramach programu NATO Science for Peace and Security. Przedstawiciele świata nauki, dyplomaci oraz eksperci w dziedzinie obronności z ponad 50 państw spotkali się, aby dyskutować o międzynarodowej współpracy. Ponadto odbyły się spotkania ekspertów w grupach warsztatowych: Nowe technologie i bezpieczeństwo, Kobiety i bezpieczeństwo,  oraz Cybesecurity i CBRN. 

 

Panel „Women, peace and security” był jednym z trzech paneli dyskusyjnych podczas konferencji „NATO Science for Peace and Security”. Uczestniczyli w nim przedstawiciele środowisk naukowych oraz instytucji publicznych zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Wśród uczestników była także ppłk Beata Targońska – Przewodnicząca Rady ds. Kobiet w resorcie obrony narodowej oraz osoby odpowiedzialne z ramienia NATO za kwestie badań naukowych realizowanych w ramach programu NATO SPS. Spotkania miało wypracować propozycje wspólnego międzynarodowego projektu naukowego dotyczącego służby wojskowej kobiet. Panel ekspercki moderowała dr Beata Górka-Winter z Women International Secyrity Poland. Uczestniczyły w nim osoby reprezentujące środowiska naukowe i instytucjonalne z Polski (dr. hab. Alaksandra Gasztald – Uniwersytet Warszawski, dr Barbara Drapikowska – Akademia Sztuki Wojennej), Mołdawii (Natalia Albu – Minister Edukacji, Kultury i Badań Naukowych) i Irlandii (Gillian Collins – Doradcy ds. Polityki płci). Pani Aleksandra Gasztold zaprezentowała aktualny stan badań nad kwestią płci społeczno-kulturowej w obszarze bezpieczeństwa. Pozostałe panelistki skupiły się na przedstawieniu sytuacji kobiet w rodzimych armiach, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii takich, jak:

 

- statystyki dotyczące służby wojskowej kobiet,

- stan badań naukowych nad problematyką służy wojskowej kobiet,

- główne wyzwania w zakresie służy wojskowej kobiet.

 

Po panelu odbyła się dyskusja moderowana przez Barbarę Drapikowską. Głównym celem tej części było wypracowanie kierunków przyszłej współpracy naukowej oraz poznanie sytuacji kobiet w wojsku w innych państwach, jak również aktualnego stanu badań naukowych nad tym zagadnieniem. Głos w tej sprawie zabrały reprezentantki Litwy, Rumunii i Bułgarii.

 

W ramach tego wydarzenia Przewodnicząca Rady ds. Kobiet w Siłach Zbrojnych – ppłk Beata Targońska odbyła bilateralne spotkanie z Comdt Gillian Collins – Doradcą ds. płci w armii irlandzkiej (Gender Equality and Diversity Advisor) oraz Zastępcą Szefa Misji w Ambasadzie Irlandii. Jamesm Kilcourse.

 

Omówiono doświadczenia związane ze służbą kobiet w polskim oraz irlandzkim wojsku, w szczególności takim zagadnieniom jak:

- zasady funkcjonowania podmiotów związanych z służbą wojskową kobiet,

- Krajowe Plany Działania w obszarze kobiet, pokoju i bezpieczeństwa, przyjęte przez rządy obu państw, 

- działania podejmowane w ramach promowania służby wojskowej kobiet,

- kampanie społeczne zachęcające kobiety do wstępowania w szeregi armii,

- rozwiązania prawne oraz polityka narodowa dotycząca macierzyństwa kobiet – żołnierzy,

- szkolenia w zakresie społeczno-kulturowej tożsamości płci,

- postawy społeczne wobec kobiet – żołnierzy,

- kwestie problematyczne związane z funkcjonowanie kobiet w armii.

 

 

Zadeklarowano dalszą współpracę oraz wymianę informacji na temat narodowych polityk i działań podejmowanych w obszarze służby kobiet w wojsku. Chodzi szczególnie o kwestie zwiększenia udziału kobiet – żołnierzy uczestniczących w misjach i operacjach poza granicami kraju, co jest wspólnym celem zarówno irlandzkich, jak i polskich sił zbrojnych. 

 

Zdjęcia: płk Beata Targońska, st. szer. Wojciech Król, Mirosław Cyryl Wójtowicz.