Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A AREKRUTACJA WYKŁADOWCÓW ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH OCHOTNICZEGO SZKOLENIA STUDENTÓW "LEGIA AKADEMICKA”

W związku z planowanym wdrożeniem projektu pilotażowego ochotniczego szkolenia studentów  w ramach Legii Akademickiej Ministerstwo Obrony Narodowej poszukuje potencjalnych wykładowców części teoretycznej.
Idealny kandydat na wykładowcę to:
- wykładowca akademicki, żołnierz rezerwy (lub Terytorialnej Służby Wojskowej) lub członek organizacji proobronnej (udokumentowana aktywność w organizacji proobronnej współpracującej z MON - minimum 2 lata)

Wymagania minimalne wobec potencjalnych kandydatów:
- osoba posiadająca tytuł co najmniej magistra (wymóg podstawowy) i członek organizacji proobronnej (udokumentowana aktywność w organizacji proobronnej współpracującej z MON  - minimum 2 lata) lub nauczyciel (opiekun) klas wojskowych lub żołnierz rezerwy (lub Terytorialnej Służby Wojskowej).

Osoby te po zaliczeniu egzaminu zostaną skierowane na około 3 dniowy kurs metodyczny związany z realizacją programu szkolenia /części teoretycznej/ przy czym ostateczną decyzję o zatrudnieniu wykładowcy podejmuje Uczelnia Wyższa realizująca część teoretyczną pilotażowego programu ochotniczego szkolenia studentów.

Zwracamy się z prośbą do liderów (Prezesów, Komendantów, itp.) organizacji proobronnych o przesłanie w terminie 08.09.2017 na adres mailowy: legiaakademicka@mon.gov.pl danych zawierających wykazu osób zainteresowanych udziałem w projekcie jako potencjalni wykładowcy oraz  spełniających wymagania określone w przedstawionych wyżej profilach wg. punktów w tabeli.:

Lp.

Imię i nazwisko

Tytuł naukowy
(ukończony kierunek)
Stopień wojskowy Nazwa organizacji i data wstąpienia (okres przynależności) Nazwa organizacji i data wstąpienia (okres przynależności) Nazwa uczelni gdzie dany wykładowca pracuje
 

 

 

         


Informujemy, że celem zbierania danych zawartych w tabeli jest proces rekrutacji kandydatów na wykładowców części teoretycznej ochotniczego szkolenia studentów, zwracamy się także z prośbą o dołączenie do informacji zwrotnej (w formie załączonego maila od osoby zainteresowanej lub załączonego skanu z podpisem) formułę:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”