Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A APRZYDATNE STRONY

Międzynarodowe Zamówienia Publiczne – baza danych i kompleksowe opracowanie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii na temat międzynarodowych zamówień publicznych.  
 
Sektor Obronny i Bezpieczeństwa – opracowanie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii na temat funkcjonujących w ramach UE i NATO narzędzi wsparcia przemysłu obronnego.

 

Punkt Informacyjny Międzynarodowe Zamówienia Publiczne –  prowadzony przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, którego celem jest wprowadzenie polskich przedsiębiorców na rynek zagranicznych zamówień publicznych i zamówień organizacji międzynarodowych. W ramach Punktu świadczone są usługi informacyjno-szkoleniowe.

 

NATO Business Portal – Portal NATO zawierające informacje o istniejących możliwościach biznesowych oferowanych przez liczne agencje i organy Sojuszu.