Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A APOSIEDZENIE RADY DS. KOBIET

W dniach 6-7 listopada 2017 roku odbyło się posiedzenie Rady ds. kobiet w resorcie obrony narodowej.

Tematem posiedzenia były między innymi następujące kwestie:

- wypracowanie rozwiązań systemowych dotyczących reagowania na informacje dotyczące naruszenia stosunków interpersonalnych;

- zakończenie prac nad projektem zmian ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, proponowanych przez Radę;

- organizacji obchodów 30-lecia wojskowej służby kobiet, w tym wystawy, konferencji oraz publikacji.

W wybranych częściach posiedzenia Rady udział wzięli:

- Dyrektor Biura Skarg i Wniosków;

- Dyrektor Departamentu Kadr;

- Przewodniczący Konwentu Dziekanów;

- Koordynator ds. równego traktowania w resorcie obrony narodowej.

- Przedstawiciel Sejmowej Komisji Obrony Narodowej;

Po przeprowadzonej analizie informacji dotyczących naruszeń stosunków interpersonalnych oraz doniesień prasowych Rada przygotowała rekomendację wydania wytycznych dotyczących procedury rozpatrywania tego typu spraw, wskazując na wysoce zasadne, aby w sytuacji otrzymania przez dowódcę jednostki wojskowej informacji dotyczącej naruszenia stosunków interpersonalnych, dowódca powołał komisję do wyjaśnienia przedmiotowej sprawy.  Komisja powinna być powołana niezwłocznie, a czynności przez nią przeprowadzone zakończone w zakreślonym przez dowódcę jednostki  wojskowej terminie, wraz z pisemnymi wnioskami i rekomendacją.

Celem prowadzonego przez komisję postępowania jest zbadanie sprawy przez osoby bezstronne, posiadające kompetencje do prawidłowego rozpoznania zagrożeń oraz naruszeń oraz przygotowanie dowódcy rekomendacji co dalszego postępowania. W toku toczącego się  postępowania komisja może rekomendować niezwłoczne przeniesienie/oddelegowanie osoby zgłaszającej skargę do wykonywania innych zadań w celu odseparowania osoby potencjalnie poszkodowanej od potencjalnego sprawcy tych naruszeń.

Jako działania prewencyjne, Rada zaleca przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z problematyki rozpoznawania, reagowania i rozwiązywania, zgłaszanych problemów  dotyczących naruszania stosunków interpersonalnych, w pierwszej kolejności z dowódcami wszystkich szczebli dowodzenia, następnie ze wszystkimi żołnierzami.

 

ppłk Beata TARGOŃSKA

PRZEWODNICZĄCA RADY DS. KOBIET W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ