Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A AOGŁOSZENIA

Baltic Miltech Summit 2018

W dniach 15-16 listopada w Wilnie odbędzie się pierwsza edycja Baltic Miltech Summit 2018. Impreza organizowana jest przez litewską agencję rządową Enterprise Lithuania i dedykowana jest przede wszystkim instytutom naukowym oraz przedstawicielom przemysłu obronnego, którzy aktywnie prowadzą działania R&D. Celem wydarzenia jest stworzenie platformy współpracy dla podmiotów zainteresowanych rozwojem rozwiązań innowacyjnych oraz forum wymiany doświadczeń ekspertów z dziedziny obronności.

Program Baltic Miltech Summit przewiduje m.in. spotkania B2B, panele dyskusyjne, prezentacje eksperckie, warsztaty cyberbezpieczeństwa, miejsce demonstracji dla prototypów i rozwiązań innowacyjnych, a także wizyty studyjne w litewskich podmiotach obronnych, uniwersytetach i placówkach badawczo-rozwojowych.

Balitc Miltech Summit jest imprezą towarzyszącą konferencji i wystawy: Innovative Energy Solutions for Military Applications – IESMA 2018 (www.iesma.info).

Więcej informacji nt. wydarzenia można uzyskać u przedstawiciela Enterprise Lithuania Simonasa Aleksandravičiusa (email: s.aleksandravicius@enterpriselithuania.com, nr tel: +370 687 93848).

Zainteresowanych zachęcamy do rejestracji na stronie: https://goo.gl/forms/UxBMtXiyiMLU7iE93  

_________________________________________________________________________________________________

Spotkanie informacyjne nt. projektów w ramach EDF

 

Informujemy, że w dniu 16 października br. od godz. 10:00 w Centrum Konferencyjnym WP przy ul. Żwirki i Wigury 9/13 w Warszawie będzie miało miejsce spotkanie informacyjne nt. realizacji polskich projektów w ramach Europejskiego Funduszu Obronnego. Dotyczyć ono będzie czterech inicjatyw do EDIDP będących w obszarze zainteresowania SZ RP:

-    czołg nowej generacji,

-    zwalczanie z powietrza bezzałogowych systemów powietrznych,

-    amunicja programowalna kalibru 23 i 35 mm,

-    aerostat statyczny dla systemów rozpoznania)

oraz trzech dodatkowych obszarów tematycznych w ramach inicjatywy PESCO, znajdujących się w zainteresowaniu resortu obrony narodowej:

-    Harbour and Maritime Surveillance and Protection,

-    Maritime (semi) Autonomous Systems for Mine Countermeasures,

-    Indirect Fire Support Capability.

Spotkanie obejmie sesję ogólną oraz osiem 30-minutowych bloków tematycznych, poświęconych każdemu projektowi osobno Planowaną agendę można pobrać poniżej.

Zgłoszenia przedstawicieli firm (po 1 osobie na dany panel) należy przesyłać drogą elektroniczną do dnia 11 października br. do Wydziału Współpracy z Przemysłem DPZ MON (e-mail: owzp@mon.gov.pl).

 

Agenda Spotkania

 


 

Dzień Przemysłu w Agencji Wsparcia I Zamówień Nato

 

Informujemy o możliwości udziału w 2nd AFSC Industry Day, który odbędzie się 5 listopada 2018r. w Capellen w Luksemburgu. Podczas konferencji przedstawiciele przemysłu będą mieli okazję zapoznać się ze szczegółowymi założeniami programu Alliance Future surveillance and Control (AFSC), a także podzielić się własnymi spostrzeżeniami i pomysłami na ulepszenie projektu. Zgłoszenia przyjmowane są bezpośrednio przez organizatorów do 5 października br. Wypełniony formularz rejestracyjny należy przesłać na adres: afsc_industry_day@nspa.nato.int

 

Formularz dostępny jest poprzez link: https://www.nspa.nato.int/PDF/Log/afsc/AFSC_Registration_form.pdf

 

Więcej informacji na temat samego wydarzenia na stronie: 

https://www.nspa.nato.int/en/organization/logistics/LogServ/afsc.htm

 

 


  

NATO-Industry Forum, Berlin, 12-13 listopada 2018 r.

 

 

W dniach 12-13 listopada 2018 r. w Sheraton Grand Hotel Esplanade w Berlinie odbędzie się kolejna edycja NATO-Industry Forum. Organizatorzy i fundatorzy wydarzenia to: Sekretarz Generalny NATO, Supreme Allied Commander Transformation oraz Assistant Secretary General for Defence Investment.

 

W trakcie wydarzenia omówione zostaną priorytety Sojuszu ustalone przez szefów państw i rządów. Będzie to również okazja dla strony przemysłowej do przedstawienia swoich opinii i doświadczeń z dotychczasowej aktywności w obecnym pełnym wyzwań środowisku bezpieczeństwa i obronności. Omawiane będzie również zagadnienie współpracy transatlantyckiej w kontekście przemysłowym.

 

Tegoroczna edycja forum będzie koncentrować się na innowacyjności i technologiach przełomowych (Innovation and Emerging & Disruptive Technologies), które mogłyby odegrać istotną rolę w bieżących programach rozwoju zdolności w ramach NATO.

 

Więcej informacji o wydarzeniu, agendzie i link do rejestracji: https://www.act.nato.int/industryforum

 

W związku z planowanym udziałem przedstawiciela Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON w wydarzeniu, zwracamy się z prośbą do firm, które zdecydują się na udział w Forum o przekazanie informacji w tym zakresie na adres owzp@mon.gov.pl.

 

 
„Europejski Fundusz Obronny - szanse dla polskiego przemysłu” – MSPO 2018

Informacja i materiały pokonferencyjne

 

W dniu 5 września 2018 r. podczas targów MSPO w Kielcach odbyło się  seminarium pt. „Europejski Fundusz Obronny – szanse dla polskiego przemysłu” zorganizowane wspólnie przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Wśród mówców byli również przedstawiciele Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP w Komisji Europejskiej oraz Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

 

Głównym zamierzeniem wydarzenia było podniesienie świadomości polskich przedsiębiorców z branży zbrojeniowej na temat Europejskiego Funduszu Obronnego (European Defence Fund, EDF) i zachęcenie do ubiegania się o środki w nim przewidziane na realizację wielonarodowych projektów badawczych i rozwojowych w dziedzinie obronności.

 

Przedstawiono założenia i cele EDF, jego implementację w latach 2017 – 2020 i 2021- 2027 oraz kryteria warunkujące możliwości ubiegania się przez międzynarodowe konsorcja przemysłowe o finansowanie z budżetu EU prac badawczych i rozwojowych w obszarze obronności. Omówiono obszary tematyczne filaru badawczego EDF przewidziane na lata 2017 – 2019, a także kategorie projektów planowanych do realizacji w ramach filaru rozwojowego w perspektywie czasowej 2019-2020. Poinformowano również o zidentyfikowanych przez resort obrony narodowej obszarach zainteresowania do realizacji w ramach filaru zdolnościowego: radiostacja programowalna, czołg nowej generacji, zwalczanie z powietrza bezzałogowych systemów powietrznych, amunicja programowalna 23 i 35 mm, aerostat statyczny dla systemów rozpoznania.

 

W agendzie seminarium nie zabrakło również miejsca na wypowiedź strony przemysłowej – przedstawiciele ITTI sp. z o.o. oraz OBR CTM S.A. omówili dotychczasowe doświadczenia reprezentowanych przez siebie firm z ubiegania się o środki finansowe przewidziane w ramach okna badawczego EDF.  

 

W załączeniu prezentacje z seminarium.

 

 

MON – EDF: możliwości finansowania prac rozwojowych

MON – Preparatory Action on Defence Research

MPiT – Wsparcie przemysłu na rzecz udziału w projektach EDF

MSZ – Założenia i cele Europejskiego Funduszu Obronnego

KE – Europejski Fundusz Obronny: implementacja i planowanie

OBR CTM S.A. – Projekt OCEAN 2020

ITTI Sp. z o.o. - Doświadczenia ITTI w realizacji projektów europejskich r&d w obszarze obronności

 

 


 

Forum: Biznes i Prawa Człowieka

Informujemy, że w dniach 26-28 listopada, już po raz siódmy odbędzie się w Genewie globalne Forum ONZ dotyczące problematyki biznesu i praw człowieka. Forum organizowane jest z inicjatywy Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. praw człowieka od 2011 r. Stanowi platformę wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy przedstawicielami różnych środowisk na temat wdrażania Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka. Uczestnikami Forum są przedstawiciele administracji publicznej, agend ONZ, organizacji pozarządowych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, środowiska akademickiego, a także przede wszystkim środowiska przedsiębiorców.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Forum, które stawić może dla Państwa cenne źródło wiedzy i inspiracji w przedmiotowej problematyce. Więcej informacji nt. Forum znajdziecie Państwo pod poniższym linkiem: https://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Forum/Pages/2018ForumBHR.aspx

 

 


 

Agencja NATO ds. Łączności i Informatyki (NCIA) organizuje w dniach 16-18.10.2018 w Mons (Belgia) kolejną edycję Cyber Security Symposium – NIAS 2018.

 

Celem sympozjum jest wspieranie współpracy pomiędzy NATO, sferą rządową państw Sojuszu, przemysłem i ośrodkami naukowo-badawczymi w obszarze bezpieczeństwa cybernetycznego. Wydarzenie stanowi również wyjątkową platformę do wymiany doświadczeń, dobrych praktyk i prezentacji najnowszych osiągnieć w tej dziedzinie.

Jednocześnie informujemy, że MON nie pośredniczy w procesie rejestracji w sympozjum. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie wydarzenia: http://nias2018.com

 

 


 

Komisja Europejska prowadzi w trybie ciągłym nabór na niezależnych ekspertów do oceny propozycji projektów złożonych w ramach PADR (Preparatory Action on Defence Research, PADR). 

 

W załączonym wezwaniu określono obszary technologiczne oraz wymagania dotyczące potencjalnych ekspertów (kluczowym wymogiem jest posiadanie przez kandydatów poświadczenia dostępu do informacji niejawnych UE do klauzuli EU Confidential).

Więcej informacji na stronach KE oraz w zakładce Europejski Fundusz Obronny.

 


 

Uprzejmie informujemy, że w dniach 9-12 października br. w Kijowie odbędzie się kolejna edycja międzynarodowych targów broni, sprzętu wojskowego i specjalnego, technologii i towarów podwójnego zastosowania „Arms and Security 2018” we wspólnym formacie wraz z międzynarodowymi targami lotniczymi „AVIASVIT - XXI”.

 

Zgodnie z deklaracjami Ministerstwa Obrony Ukrainy, wskazane wydarzenia postrzegane są przez stronę ukraińską jako główna platforma do demonstracji systemów walki i sprzętu wojskowego proponowanego w ramach modernizacji Sił Zbrojnych Ukrainy. Mając powyższe na uwadze, zachęcamy Państwa do rozważenia udziału w wymienionych powyżej imprezach targowo-wystawienniczych.

Jednocześnie informujemy, że MON nie pośredniczy w kwestiach organizacyjnych związanych z udziałem polskich firm we wskazanych targach. Szczegółowe informacje dotyczące samych wydarzeń i udziału w nich mogą Państwo uzyskać od organizatora:

IEC (International Exhibition Centre)

Ukraine, Kyiv, Brovarsky Ave, 15

tel.: +38 (044) 201-11-63, e-mail: (Arms and Security 2018) zbroya@iec-expo.com.ua

(AVIASVIT – XXI):  tor5@iec-expo.com.ua 

www.iec-expo.com.ua/en

 


 

Uprzejmie informujemy, iż w dniach od 4 do 6 listopada 2018 r. w Rijadzkim Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym i Wystawienniczym odbędzie się Saudyjska Wystawa Bezpieczeństwa Narodowego i Zapobiegania Ryzyka (Saudi National Security and Risk Prevention Expo – SNSR).

 

Są to narodowe targi odbywające się pod auspicjami ministra spraw wewnętrznych Królestwa Arabii Saudyjskiej, księcia Abdulaziza bin Sauda bin Nayefa Al Sauda. Wystawa gromadzi wystawców z całego świata, którzy oferują swoje produkty lub usługi rządowi saudyjskiemu, w szczególności służbom bezpieczeństwa i mundurowym oraz ochrony granic. Zachęcamy polskich wystawców do obecności w celu rozpoznania możliwości wejścia na rynek saudyjski.

Jednocześnie informujemy, że MON nie pośredniczy w kwestiach organizacyjnych związanych z udziałem polskich firm we wskazanych targach. Szczegółowe informacje dotyczące samych wydarzeń i udziału w nich mogą Państwo uzyskać od organizatora:

Saudi National Security & Risk Prevention Expo

Tel. +971 2 4917615

customerservices@snsrexpo.com