Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A AOGŁOSZENIA

Konsultacje przemysłowe EDA oraz nadchodzące warsztaty

 

Informujemy, że  Europejska Agencja Obrony (EDA) prowadzi obecnie konsultacje ze stroną przemysłową w zakresie Planu Rozwoju Zdolności (2018 Capability Development Plan). Dokument ten będzie miał kluczowe znaczenie w obszarze przyszłych inicjatyw i wspólnych projektów międzynarodowych, również tych w ramach PESCO i EDF.

 

Strona przemysłowa może wziąć udział w procesie konsultacyjnym poprzez nadsyłanie odpowiedzi do załączonych na dedykowanej stronie internetowej https://www.eda.europa.eu/industry-info/info-news/industry-consultation-portal specjalnych kwestionariuszy.  Wypełnione kwestionariusze należy odsyłać na wskazane adresy e-mail w terminie do 30.11.2018 r. i 07.02.2019 r., stosownie do fazy etapu konsultacyjnego. Obszary, w których EDA zasięga opinii przemysłu dotyczą:

 

Zachęcamy również do śledzenia informacji publikowanych przez EDA na stronach:

 

https://eda.europa.eu/info-hub/press-centre/latest-news/

 

https://www.eda.europa.eu/industry-info

 

EDA zaprasza również stronę przemysłową do udziału w 6TH EDA WORKSHOP ON TECHNOLOGY WATCH AND FORESIGHT, który odbędzie się w siedzibie EDA w Brukseli 27 listopada 2018 r. Zgłoszenia należy przesyłać bezpośrednio do organizatora na adres esi@eda.europa.eu, z kopią do marco.detratti@eda.europa.eu do 20.11.2018 r. Dodatkowe informacje znajdują się w pliku poniżej:

 

ESI COMM - Industry Invitation to 6th EDA Workshop on Technology Watch and Foresight

 
„Europejski Fundusz Obronny - szanse dla polskiego przemysłu” – MSPO 2018

Informacja i materiały pokonferencyjne

 

W dniu 5 września 2018 r. podczas targów MSPO w Kielcach odbyło się  seminarium pt. „Europejski Fundusz Obronny – szanse dla polskiego przemysłu” zorganizowane wspólnie przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Wśród mówców byli również przedstawiciele Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP w Komisji Europejskiej oraz Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

 

Głównym zamierzeniem wydarzenia było podniesienie świadomości polskich przedsiębiorców z branży zbrojeniowej na temat Europejskiego Funduszu Obronnego (European Defence Fund, EDF) i zachęcenie do ubiegania się o środki w nim przewidziane na realizację wielonarodowych projektów badawczych i rozwojowych w dziedzinie obronności.

 

Przedstawiono założenia i cele EDF, jego implementację w latach 2017 – 2020 i 2021- 2027 oraz kryteria warunkujące możliwości ubiegania się przez międzynarodowe konsorcja przemysłowe o finansowanie z budżetu EU prac badawczych i rozwojowych w obszarze obronności. Omówiono obszary tematyczne filaru badawczego EDF przewidziane na lata 2017 – 2019, a także kategorie projektów planowanych do realizacji w ramach filaru rozwojowego w perspektywie czasowej 2019-2020. Poinformowano również o zidentyfikowanych przez resort obrony narodowej obszarach zainteresowania do realizacji w ramach filaru zdolnościowego: radiostacja programowalna, czołg nowej generacji, zwalczanie z powietrza bezzałogowych systemów powietrznych, amunicja programowalna 23 i 35 mm, aerostat statyczny dla systemów rozpoznania.

 

W agendzie seminarium nie zabrakło również miejsca na wypowiedź strony przemysłowej – przedstawiciele ITTI sp. z o.o. oraz OBR CTM S.A. omówili dotychczasowe doświadczenia reprezentowanych przez siebie firm z ubiegania się o środki finansowe przewidziane w ramach okna badawczego EDF.  

 

W załączeniu prezentacje z seminarium.

 

 

MON – EDF: możliwości finansowania prac rozwojowych

MON – Preparatory Action on Defence Research

MPiT – Wsparcie przemysłu na rzecz udziału w projektach EDF

MSZ – Założenia i cele Europejskiego Funduszu Obronnego

KE – Europejski Fundusz Obronny: implementacja i planowanie

OBR CTM S.A. – Projekt OCEAN 2020

ITTI Sp. z o.o. - Doświadczenia ITTI w realizacji projektów europejskich r&d w obszarze obronności

 

 


 

Forum: Biznes i Prawa Człowieka

Informujemy, że w dniach 26-28 listopada, już po raz siódmy odbędzie się w Genewie globalne Forum ONZ dotyczące problematyki biznesu i praw człowieka. Forum organizowane jest z inicjatywy Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. praw człowieka od 2011 r. Stanowi platformę wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy przedstawicielami różnych środowisk na temat wdrażania Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka. Uczestnikami Forum są przedstawiciele administracji publicznej, agend ONZ, organizacji pozarządowych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, środowiska akademickiego, a także przede wszystkim środowiska przedsiębiorców.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Forum, które stawić może dla Państwa cenne źródło wiedzy i inspiracji w przedmiotowej problematyce. Więcej informacji nt. Forum znajdziecie Państwo pod poniższym linkiem: https://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Forum/Pages/2018ForumBHR.aspx

 


 

Komisja Europejska prowadzi w trybie ciągłym nabór na niezależnych ekspertów do oceny propozycji projektów złożonych w ramach PADR (Preparatory Action on Defence Research, PADR). 

 

W załączonym wezwaniu określono obszary technologiczne oraz wymagania dotyczące potencjalnych ekspertów (kluczowym wymogiem jest posiadanie przez kandydatów poświadczenia dostępu do informacji niejawnych UE do klauzuli EU Confidential).

Więcej informacji na stronach KE oraz w zakładce Europejski Fundusz Obronny.