Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A AOGŁOSZENIA

Projekty EDIDP

 

Komisja Europejska opublikowała wezwania do składania propozycji projektów z dziedziny obronności do dofinasowania w ramach środków z Europejskiego Programu Rozwoju Przemysłu Obronnego na rok 2019.

 

Dokumenty dostępne są poprzez następujący link: https://bit.ly/2GkGSbn

 


 

EDIDP – Program Prac na lata 2019/20

 

W dniu 19.03.2019 r. Komisja Europejska opublikowała decyzję ws. finansowania Europejskiego Programu Rozwoju Przemysłu Obronnego (EDIDP) i przyjęcia Programu Prac na lata 2019 i 2020 (Commission Implementing Decision of 19.3.2019 on the financing of the European Defence Industrial Development Programme and the adoption of the work programme for the years 2019 and 2020,C(2019) 2205 final). Dokument można pobrać poprzez stronę KE: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/34515

 

Program Prac wskazuje obszary i kategorie tematyczne, w których konsorcja przemysłowe będą mogły zgłaszać propozycje projektów do dofinansowania ze środków budżetowych UE.

 

W kwietniu br. nastąpi publikacja wezwań do składania ofert na rok 2019, z terminem do sierpnia 2019 r. Ocena projektów zostanie przeprowadzona w KE jesienią 2019 r., wybór ofert i podpisanie umów z wykonawcami (grant agreements) spodziewane jest w lutym 2020 r. W I kwartale 2020 r. nastąpi publikacja wezwań do składania ofert na rok 2020.

 

Kategorie i obszary tematyczne w Programie Prac

 


 

Propozycje projektowe PADR 2019

 

Komisja Europejska opublikowała wezwania do składania propozycji projektowych w ramach programu Preparatory Action on Defence Research (PADR) 2019.

 

Zapraszamy do zapoznania się z nimi na stronie: https://bit.ly/2Hryp92

 

Informacja o wezwaniach na stronie EDA: https://bit.ly/2Vdlkn0

 

PADR jest programem UE służącym finansowaniu projektów naukowo-badawczych z obszaru obronności z budżetem 90 mln EUR na lata 2017-2019. Budżet na rok 2019 wyniesie 25 mln EUR. PADR jest programem przygotowawczym, który ma umożliwić zebranie doświadczenia do wykorzystania przy uruchamianiu Europejskiego Funduszu Obronnego (European Defence Fund, EDF) – z budżetem 13 mld EUR (w tym 4,1 mld EUR na część badawczą) w latach 2021-2027.

 

Ogólne obszary przewidziane w Programie Prac PADR na 2019 rok:

 

 • Krytyczne Technologie Obronne / Critical Defence Technologies

wezwanie:

  • Electromagnetic Spectrum Dominance

 

 • Przyszłe Technologie Przełomowe / Future Disruptive Defence Technologies

wezwania:

  • Challenging the future – tzw. open call, opublikowany zostanie jesienią 2019 bezpośrednio przez KE

 

  • Emerging Game-changers:

-        Autonomous positioning, navigation and timing
-        Artificial Intelligence (AI) for defence
-        Quantum technologies for defence applications
-        Long-range effects 
-        Augmenting soldier capacity

 

 • Systemy bezzałogowe / Unmanned Systems

wezwanie:

  • Interoperability standards for unmanned systems 

 

Strona internetowa poświęcona PADR dostępna jest pod adresem: https://bit.ly/2WEhtzG

 

Europejska Agencja Obrony oraz KE w dniu 11 kwietnia br. organizują Information Day dla PADR 2019: https://bit.ly/2TwBNG8

Information Day stwarza możliwość poznania szczegółowych informacji nt. PADR, a także pozwala nawiązać kontakty z potencjalnymi konsorcjantami (brokerage session).

Pod powyższym linkiem została dodana informacja o rejestracji, która będzie otwarta do 7 kwietnia.

 


 

Konferencja NITEC19 w Norwegii

 

Informujemy o możliwości udziału w kolejnej edycji, organizowanej corocznie przez NATO Communications and Information Agency, konferencji technologicznej NITEC19. W 2019 roku wydarzenie dotyczy następującego tematu przewodniego: „NATO and the High North: Technology Ultramarathon”. Konferencja odbędzie się w Oslo w dniach 20-22 maja 2019 r.

 

Wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli państw członkowskich i partnerskich Sojuszu, ze środowisk przemysłowych i naukowych zainteresowanych tematyką rozwiązań z dziedziny obronności, współpracy regionalnej i w ramach NATO.

 

Konferencja obejmuje: wystąpienia przedstawicieli NATO, small business mentoring sessions, business opportunities, B2B speed dating oraz wystawę.

 

Ponadto, wzorem lat poprzednich, w związku z konferencją NITEC, Agencja NATO ds. Łączności i Informatyki organizuje konkurs pn. „Defence Innovation Challenge” na najlepsze innowacyjne rozwiązania techniczne, które mogłyby wesprzeć rozwój zdolności obronnych NATO w obszarach C4ISR i Cyber Defence. Inicjatywa jest skierowana do małych i średnich przedsiębiorstw oraz ośrodków akademickich krajów NATO.

 

Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać do NCIA do 22.03.2019 r., a zwycięzcy będą prezentować swoje rozwiązania podczas konferencji NITEC19 - najlepsze rozwiązanie zostanie także wyróżnione nagrodą pieniężną.

 

Udział w konferencji jest odpłatny.

 

Dane kontaktowe organizatora:

Phone: +32 654 434 96
Mobile: +32 (0) 475 700 537
Email: events@ncia.nato.int

 

Więcej informacji nt. wydarzenia dostępnych jest na stronie www.nitec19.com.

 


 

Pierwsza edycja targów obronnych w Hiszpanii - FEINDEF

 

Informujemy, że w dniach 29-31 maja 2019 roku w centrum targowo – kongresowym IFEMA w Madrycie odbędzie się pierwsza edycja targów obronnych FEINDEF (Feria International de la Defensa). Ich organizatorem są dwie organizacje przedsiębiorców (TEDAE i AESMIDE), zrzeszające firmy sektora zbrojeniowego, w ścisłej współpracy z hiszpańskim resortem obrony oraz siłami zbrojnymi. Zachęcamy do rozważenia udziału w kontekście nawiązania współpracy przemysłowej na rynku hiszpańskim.

 

Mając na względzie możliwy udział przedstawicieli MON w przedmiotowym wydarzeniu, prosimy o informację w przypadku planowanej obecności na targach na adres: owzp@mon.gov.pl.

 

Więcej informacji dot. targów znajduje się na stronie https://www.feindef.com/eng/home.asp

 
„Europejski Fundusz Obronny - szanse dla polskiego przemysłu” – MSPO 2018

Informacja i materiały pokonferencyjne

 

W dniu 5 września 2018 r. podczas targów MSPO w Kielcach odbyło się  seminarium pt. „Europejski Fundusz Obronny – szanse dla polskiego przemysłu” zorganizowane wspólnie przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Wśród mówców byli również przedstawiciele Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP w Komisji Europejskiej oraz Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

 

Głównym zamierzeniem wydarzenia było podniesienie świadomości polskich przedsiębiorców z branży zbrojeniowej na temat Europejskiego Funduszu Obronnego (European Defence Fund, EDF) i zachęcenie do ubiegania się o środki w nim przewidziane na realizację wielonarodowych projektów badawczych i rozwojowych w dziedzinie obronności.

 

Przedstawiono założenia i cele EDF, jego implementację w latach 2017 – 2020 i 2021- 2027 oraz kryteria warunkujące możliwości ubiegania się przez międzynarodowe konsorcja przemysłowe o finansowanie z budżetu EU prac badawczych i rozwojowych w obszarze obronności. Omówiono obszary tematyczne filaru badawczego EDF przewidziane na lata 2017 – 2019, a także kategorie projektów planowanych do realizacji w ramach filaru rozwojowego w perspektywie czasowej 2019-2020. Poinformowano również o zidentyfikowanych przez resort obrony narodowej obszarach zainteresowania do realizacji w ramach filaru zdolnościowego: radiostacja programowalna, czołg nowej generacji, zwalczanie z powietrza bezzałogowych systemów powietrznych, amunicja programowalna 23 i 35 mm.

 

W agendzie seminarium nie zabrakło również miejsca na wypowiedź strony przemysłowej – przedstawiciele ITTI sp. z o.o. oraz OBR CTM S.A. omówili dotychczasowe doświadczenia reprezentowanych przez siebie firm z ubiegania się o środki finansowe przewidziane w ramach okna badawczego EDF.  

 

W załączeniu prezentacje z seminarium.

 

 

MON – EDF: możliwości finansowania prac rozwojowych

MON – Preparatory Action on Defence Research

MPiT – Wsparcie przemysłu na rzecz udziału w projektach EDF

MSZ – Założenia i cele Europejskiego Funduszu Obronnego

KE – Europejski Fundusz Obronny: implementacja i planowanie

OBR CTM S.A. – Projekt OCEAN 2020

ITTI Sp. z o.o. - Doświadczenia ITTI w realizacji projektów europejskich r&d w obszarze obronności

 

 


 

Komisja Europejska prowadzi w trybie ciągłym nabór na niezależnych ekspertów do oceny propozycji projektów złożonych w ramach PADR (Preparatory Action on Defence Research, PADR). 

 

W załączonym wezwaniu określono obszary technologiczne oraz wymagania dotyczące potencjalnych ekspertów (kluczowym wymogiem jest posiadanie przez kandydatów poświadczenia dostępu do informacji niejawnych UE do klauzuli EU Confidential).

Więcej informacji na stronach KE oraz w zakładce Europejski Fundusz Obronny.