Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A ANIEODPŁATNE PRZEKAZYWANIE MIENIA

Nabór wniosków o nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego – Edycja 1 – 2017 rok

Działając na podstawie art. 91 pkt. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1322 z późn. zm.), Minister Obrony Narodowej ogłasza nabór wniosków o nieodpłatne przekazanie na własność, bez pośrednictwa Agencji, mienia ruchomego Skarbu Państwa.

Termin składania wniosków: 14 dni od daty ogłoszenia tj. do dnia 24.04.2017 roku

– decyduje data rejestracji wniosku w funkcjonującym systemie kancelaryjnym Ministerstwa Obrony Narodowej.

Adres, na jaki należy przesyłać wnioski:

DYREKTOR
DEPARTAMENTU INFRASTRUKTURY MON
ul. Al. Niepodległości 218
00 – 911 Warszawa

 

Dokumenty do pobrania.

1. Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego Dz.U.2015 poz. 1322 z pozn. zm.
2. Rozporządzenie MON z dnia 9 lutego 2016 r.  (Dz.U2016.267)
3. Rozporzadzenie MON z dnia 15 lipca 2016 r. Dz.U2016.1142 - aktualizacja Rozporzadzenia z 09.02.2016
4. Załacznik Nr 1 do Rozporządzenia MON z dnia 15 lipca 2016 - wniosek
5. Załacznik Nr 2 do Rozporządzenia MON z dnia 9 lutego 2016 - wykaz załączanych dokumentów do wniosku
6. Warunki składania wniosków o nieodpłatne przekazanie mienia Skarbu Państwa - 1 edycja 2017
7. Dane pomocne przy wypełnianiu wniosku
8. Rodzaje  kategori oraz procent wartości użytkowej mienia ruchomego
9. Zestawienie ilościowe i rodzaj mienia do nieodpłatnego przekazania - cz. 1