Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A ANIEODPŁATNE PRZEKAZANIE MIENIA - EDYCJA 1

Nabór wniosków o nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego w 2016 roku został zakończony w dniu 22 grudnia br.

Działając na podstawie art. 91 pkt. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. 2015 r. poz. 1322 z późn. zm.), Minister Obrony Narodowej ogłasza nabór wniosków o nieodpłatnie przekazanie na własność, bez pośrednictwa Agencji, mienia ruchomego Skarbu Państwa.

Termin składania wniosków: 14 dni od daty ogłoszenia tj. do dnia 22.12.2016 roku – decyduje data rejestracji wniosku w funkcjonującym systemie kancelaryjnym Ministerstwa Obrony Narodowej.

Adres na jaki należy przesyłać wnioski:
Dyrektor
Departamentu Infrastruktury MON
ul. Al. Niepodległości 218
00 – 911 Warszawa

Dokumenty do pobrania.

1. Ustawa z dnia 10 lipca 2015 roku o Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U.2016 poz. 614 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu przekazywania mienia ruchomego Skarbu Państwa będącego we władaniu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz.U.2016 poz. 267).
3. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przekazywania mienia ruchomego Skarbu Państwa będącego we władaniu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz.U.2016 poz. 1142).
4. Wzór wniosku o nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego.
5. Wykaz dokumentów załączanych do wniosku o nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego.
6. Warunki składania wniosków o nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego Skarbu Państwa niewykorzystywanego przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane.
7. Kategorie i wartość użytkowa rzeczy ruchomych.
8. Wykaz mienia ruchomego Skarbu Państwa do nieodpłatnego przekazania w 2016 roku – mienie niekoncesjonowane nie posiadające numerów identyfikacyjnych – część I.
9. Wykaz mienia ruchomego Skarbu Państwa do nieodpłatnego przekazania w 2016 roku – mienie niekoncesjonowane nie posiadające numerów identyfikacyjnych – część II.
10. Wykaz mienia ruchomego Skarbu Państwa do nieodpłatnego przekazania w 2016 roku – mienie koncesjonowane posiadające numery identyfikacyjne – część III.