Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A ALISTA UCZELNI UCZESTNICZĄCYCH W PROGRAMIE "LEGIA AKADEMICKA"

Lista uczelni, które przesłały do MNiSzW uchwały Senatów o przystąpieniu do projektu Legii Akademickiej:

Województwo kujawsko-pomorskie:
1. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
2. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
3. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Województwo lubelskie:
4. Katolicki Uniwersytet Lubelski
5. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
6. Politechnika Lubelska
7. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
8. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
9. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
10. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Województwo lubuskie
11. Akademia im. Jakuba z Paradyża

Województwo łódzkie:
12. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach
13. Politechnika Łódzka

Województwo małopolskie:
14. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
15. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
16. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
17. Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
18. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
19. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
20. Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

Województwo mazowieckie:
21. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
22. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
23. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
24. Politechnika Warszawska
25. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
26. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
27. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
28. Państwowej Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

Województwo opolskie:
29. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

Województwo podkarpackie:
30. Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
31. Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
32. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu
33. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
34. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Województwo podlaskie:
35. Uniwersytet w Białymstoku
36. Politechnika Białostocka

Województwo pomorskie:
37. Akademia Pomorska w Słupsku
38. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
39. Uniwersytet Gdański

Województwo dolnośląskie:
40. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
41. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
42. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Województwo śląskie:
43. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
44. Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
45. Politechnika Śląska
46. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Województwo świętokrzyskie:
47. Politechnika Świętokrzyska
Województwo warmińsko-mazurski:
48. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Województwo wielkopolskie:
49. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
50. Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Województwo zachodniopomorskie:
51. Uniwersytet Szczeciński
52. Politechnika Koszalińska
53. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
54. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu

Uczelnie Wojskowe uczestniczące w programie Legii Akademickiej
1. Akademia Sztuki Wojennej
2. Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
3. Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki
4. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
5. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

 

 

Legia Akademicka  

    Facebook, Twitter

    Materiały promocyjne: plakat, ulotka