Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A ADOKUMENTY NORMUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNĄ

 

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony narodowej z dnia 4 maja 2009 roku w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U., poz. 82), znakiem promocyjnym Wojska Polskiego są litery "WP" z wpisanym w literę "P" stylizowanym wizerunkiem orła w koronie zamkniętej. W prawym dolnym rogu znaku promocyjnego Wojska Polskiego znajduje się napis: "WOJSKO POLSKIE". Znak Wojska Polskiego jest barwy czerwonej.

 

 

Decyzja o działalności promocyjnej

Działalność promocyjną w resorcie obrony narodowej reguluje decyzja Nr 212/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie działalności promocyjnej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 117 z późn. zm.), która między innymi określa:

-        zakres i cele działalności promocyjnej w resorcie obrony narodowej,

-        osoby i komórki odpowiedzialne za tę działalność w resorcie,

-        zadania z zakresu promocji, sposób finansowania działalności promocyjnej,

-        zasady zakupu i dystrybucji materiałów promocyjnych,

-        terminy i sposób oceny działalności promocyjnej w komórkach i jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej.