Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A AAKTUALNOŚCI / SPOTKANIA PEŁNOMOCNIKA MINISTRA DS. WSPÓŁPRACY ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI

W dniu 17 grudnia 2018 roku z inicjatywy Pełnomocnika Ministra ds. Współpracy ze Związkami Zawodowymi odbyło się spotkanie z kierownictwem Związku Pracowników Wojska „TARCZA”. Na spotkaniu omówiono bieżącą współpracę ze stroną społeczną.

 

W dniu 14 grudnia 2018 roku Pełnomocnik Ministra ds. Współpracy ze Związkami Zawodowymi uczestniczył w spotkaniu organizowanym w Departamencie Edukacji, Kultury i Dziedzictwa, na którym omawiano sytuację materialną pracowników Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, Okręt Muzeum ORP Błyskawica, Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele DEKiD, kierownictwo Muzeum Wojska Polskiego oraz związków zawodowych funkcjonujących w MWP.

 

W dniu 13 grudnia 2018 roku Pełnomocnik Ministra ds. Współpracy ze Związkami Zawodowymi na zaproszenie Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych uczestniczył w Ocenie sytuacji kadrowej za 2018 rok Dowództwa Operacyjnego RSZ i jednostek podległych.

 

W dniu 7 grudnia 2018 roku przedstawiciel Pełnomocnika Ministra ds. Współpracy ze Związkami Zawodowymi uczestniczył w XIX Krajowym Zjeździe Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Wojska. W takcie spotkania przedstawiono informacje o podjętej przez Ministra Obrony Narodowej decyzji w sprawie odblokowania wstrzymanych zmian wielkości zatrudnienia bazowego i o możliwości kontynuowania procedur kadrowych. Ponadto poinformowano o planowanej w 2019 roku podwyżce wynagrodzeń dla pracowników resortu obrony narodowej.

 

W dniu 4 grudnia 2018 roku Minister Obrony Narodowej podjął decyzję o odblokowaniu wstrzymanych zmian wielkości zatrudnienia bazowego oraz możliwości kontunuowania procedur kadrowych.