Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A AAKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

 

Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Współpracy ze Związkami Zawodowymi zaprosił organizacje reprezentatywne na poziomie ponadzakładowym na kolejne spotkanie, które odbędzie się w dniu 21 lutego 2019 roku. Celem spotkania będzie prowadzenie konsultacji dotyczących realizacji wzrostu wynagrodzeń dla pracowników resortu obrony narodowej w 2019 roku.  

 

W dniu 19 lutego 2019 roku odbędzie się kolejne spotkanie strony resortowej z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi na poziomie ponadzakładowym. Przedmiotem spotkania będzie prowadzenie dalszych rozmów ze stroną społeczną dotyczących podwyżki wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej w 2019 roku oraz planowanych wynagrodzeń na 2020 rok.

 

W dniu 14 lutego 2019 roku odbędzie się spotkanie sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej  Wojciecha Skurkiewicza z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi na poziomie ponadzakładowym.

 

W dniu 29 stycznia 2019 roku odbyło się spotkanie Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej ds. Współpracy ze Związkami Zawodowymi z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi na poziomie ponadzakładowym, którego przedmiotem było wypracowanie wspólnego stanowiska stron w zakresie rozdysponowania środków na podwyżkę wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej w 2019 r.

 

23 stycznia 2019 roku odbędzie się spotkanie Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej ds. Współpracy ze Związkami Zawodowymi z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi na poziomie ponadzakładowym, którego przedmiotem będzie omówienie koncepcji rozdysponowania środków na podwyżkę wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowe w 2019 r. W spotkaniu uczestniczył będzie również Wojciech Skurkiewicz, sekretarz stanu w MON.

 

W dniu 4 grudnia 2018 roku Minister Obrony Narodowej podjął decyzję o odblokowaniu wstrzymanych zmian wielkości zatrudnienia bazowego oraz możliwości kontunuowania procedur kadrowych.

 

***

 

18 stycznia 2019 roku odbyło się spotkanie Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej ds. Współpracy ze Związkami Zawodowymi z Przewodniczącym Sekcji Krajowej Pracowników Cywilnych MON Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.  Celem spotkania było omówienie bieżącej współpracę.

 

16 stycznia 2019 roku z inicjatywy Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej ds. Współpracy ze Związkami Zawodowymi odbyło się spotkanie z kierownictwem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Wojska. Na spotkaniu omówiono bieżącą współpracę ze stroną społeczną.

 

W dniu 17 grudnia 2018 roku z inicjatywy Pełnomocnika Ministra ds. Współpracy ze Związkami Zawodowymi odbyło się spotkanie z kierownictwem Związku Pracowników Wojska „TARCZA”. Na spotkaniu omówiono bieżącą współpracę ze stroną społeczną.

 

W dniu 14 grudnia 2018 roku Pełnomocnik Ministra ds. Współpracy ze Związkami Zawodowymi uczestniczył w spotkaniu organizowanym w Departamencie Edukacji, Kultury i Dziedzictwa, na którym omawiano sytuację materialną pracowników Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, Okręt Muzeum ORP Błyskawica, Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele DEKiD, kierownictwo Muzeum Wojska Polskiego oraz związków zawodowych funkcjonujących w MWP.

 

W dniu 13 grudnia 2018 roku Pełnomocnik Ministra ds. Współpracy ze Związkami Zawodowymi na zaproszenie Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych uczestniczył w Ocenie sytuacji kadrowej za 2018 rok Dowództwa Operacyjnego RSZ i jednostek podległych.

 

W dniu 7 grudnia 2018 roku przedstawiciel Pełnomocnika Ministra ds. Współpracy ze Związkami Zawodowymi uczestniczył w XIX Krajowym Zjeździe Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Wojska. W takcie spotkania przedstawiono informacje o podjętej przez Ministra Obrony Narodowej decyzji w sprawie odblokowania wstrzymanych zmian wielkości zatrudnienia bazowego i o możliwości kontynuowania procedur kadrowych. Ponadto poinformowano o planowanej w 2019 roku podwyżce wynagrodzeń dla pracowników resortu obrony narodowej.