Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.
Wykaz Stowarzyszeń

| Autor: MON

1. AEROKLUB POLSKI 00 – 071 Warszawa ul. Krakowskie Przedmieście 55 tel: (48 22) 826 76 70, 826 20 21 fax: (48 22) 826 02 43, 826 58 84, 826 63 33, e-mail: biuro@aeroklubpolski.pl , www.aeroklubpolski.pl Prezes: Jan Tadeusz Karpiński Porozumienie z MON: 06.09.1996 r. 2. BRACTWO STRZELECKIE „SALWA” 05 – 200 Wołomin Ul. Parkowa 22 Tel. (48 22) 787 84 32 Prezes: Jacek Brzuszczyński Porozumienie z MON: 10. 09. 2001r. 3. FEDERACJA STOWARZYSZEŃ REZERWISTÓW I WETERANÓW SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 03 – 435 Warszawa ul. 11 listopada 17/19 tel. (48 22) 687 24 83, 687 24 82 fax:(48 22) 687 24 80 e – mail: federez@wp.pl www.federez.republika.pl Prezes: Otto Cymerman Porozumienie z MON: 17.08.2000r. 4. FUNDACJA BYŁYCH ŻOŁNIERZY JEDNOSTEK SPECJALNYCH „GROM” 03 – 914 Warszawa ul. Saska 62 lok. 7 tel. / fax: (48 22) 672 65 89 e – mail: fundacja.grom@wp.pl fundacja.grom@pro.onet.pl www.grom.org.pl Prezes: Leszek Drewniak Porozumienie z MON: 19.01.2001r. 5. FUNDACJA KULTURY W WOJSKU „ARTWOJ” 00 – 910 Warszawa ul. Gen. A. Chruściela 103 tel. (48 22) 6814 571 fax: (48 22) 6813 833 Prezes: Jan Falkowski Porozumienie z MON: 19.07.2001r. 6. FUNDACJA NA RZECZ AKTYWIZACJI ZAWEODOWEJ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH REZERWY „FAR” 01-541 Warszawa ul. Czarnieckiego 51 tel. (48 22) 869 46 08, fax: (48 22) 869 46 09, centrala (48 22) 839 86 99, e-mail: fundacjafar@home.pl , www.fundacjafar.home.pl Prezes: Bogdan Kachlicki Porozumienie z MON: 17.05.2002 7. FUNDACJA POMOCY EMERYTOM I RENCISTOM WOJSKOWYM 30 – 446 Warszawa ul. 11 Listopada 17/19 tel. (48 22) 687 24 78 Prezes: Stanisław Kucharczyk Porozumienie z MON: 18. 01. 2001r. 8. FUNDACJA „SZANASA XXI” 89 – 100 Nakło Ul. Broniewskiego 10 Tel. (48 ) 687 24 83 Fax:(48 ) 687 24 80 Prezes: Mundora Musielak Porozumienie z MON: 31. 01. 2002r. Obszar działalności: - wspieranie działań na rzecz zmniejszania bezrobocia w środowisku wiejskim i miejskim, - świadczenie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy, - wspieranie działań lokalnej społeczności na rzecz rozwoju małej przedsiębiorczości i firm rodzinnych. 9. KATOLICKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE RP 00 – 704 Warszawa ul. Gwintowa 3 tel./ fax:(48 22) 841 24 53 Prezes: Henryk Zając Porozumienie z MON: 28.06.1996r. Obszary działalności: - organizowanie szkoleń obronno – sportowych, - podnoszenie umiejętności strzeleckich i umiejętności służących wzmocnieniu obronności kraju, - propagowanie wartości wymaganych w czasie pełnienia służby wojskowej przez żołnierzy służby zasadniczej i zawodowej, - wychowanie młodzieży w systemie wartości patriotycznych a szczególnie konsolidacja środowisk żołnierskich na terenie całego kraju. 10. KLUB GENERAŁÓW WOJSKA POLSKIEGO 01 – 547 Warszawa ul. Krajewskiego 1a tel. (48 220 687 88 13 Prezes: Mieczysław Dachowski Porozumienie z MON: 14. 10. 1997r. Obszar działalności: - umacnianie koleżeńskiej więzi w środowisku generalskim, - pogłębianie żołnierskiej współpracy z pozostałymi korpusami osobowymi, - popularyzacja tradycji Polskich Sił Zbrojnych. 11. KLUB KADETÓW WETERANÓW II WOJNY ŚWIATOWEJ 00-941 Warszawa ul. Marii Konopnickiej 5 Tel. (48 22) 629 44 78 Prezes: Janusz Migdał Porozumienie z MON: 23.03.2000 r. Obszar działalności: - popularyzacja tradycji kadeckich w środowisku Wojska Polskiego i organizacji młodzieżowych, - zacieśnianie więzów przyjaźni i solidarności kombatanckiej wśród członków Stowarzyszenia. 13. KLUB KOMBATANTÓW 4 DYWIZJI PIECHOTY IM. JANA KILIŃSKIEGO Warszawa Ul. 11 Listopada 17/19 Tel. (48 22) 687 22 82 Prezes: Zbigniew Adamczeswki Porozumienie z MON: 07. 02. 2002r. 14. LIGA MORSKA I RZECZNA 80 – 828 Gdańsk Długi Targ 11 tel. (48 58) 301 32 71 fax: (48 58) 301 40 27 www.mtigm.gov.pl Prezes: Bronisław Komorowski 15. LIGA OBRONY KRAJU 00-791 Warszawa ul. Chocimska 14 fax: (48 22) 849 35 95 e-mail: info@lok-zg.org.pl Prezes: Grzegorz Jarząbek Porozumienie z MON: 26.07.1995r. Obszary działalności: - popularyzowanie sportów: - obronnych ( strzelectwo, wielobój obronny, cross strzelecki); - łączności ( krótkofalarstwo, wielobój łączności, radiopelengacja); - modelarskich( modele kołowe, pływające, latające, kartonowe); - wodnych( żeglarstwo, płetwonurkowanie, sporty motorowodne). - organizowanie kursów i szkoleń: - kursy i szkolenia z zakresu: BHP dla wszystkich grup pracowniczych, w tym kadry kierowniczej oraz kursy na etatowych pracowników służb BHP( inspektorów); - szkolenia specjalistyczne: samoobrony i treningów strzeleckich dla pracowników specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych, wart cywilnych MON. 16. OGÓLNOKRAJOWE STOWARZYSZENIE KOMBATANTÓW POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH na ZACHODZIE 00 – 907 Warszawa – Cytadela tel. (48 22) 878 151, dni urzędowania: wtorki i piątki Prezes: Zygmunt Korwin - Sokołowski Porozumienie z MON: 31.05.2001r. Obszary działalności: - rozpowszechnianie historii PSZ na Zachodzie, tradycji niepodległościowej czynu zbrojnego wojska polskiego obu wojen światowych i wojny 1920r. - współpraca z wojskiem i młodzieżą - kultywowanie tradycji i obchody rocznicowe walk o niepodległość - sprawy socjalno – bytowe 17. POLSKI CZWERWONY KRZYŻ 00 – 950 Warszawa ul. Mokotowska 14 tel. (48 22) 326 12 86 fax (48 22) 628 41 68 e – mail: info@pck.org.pl www.pck.org.pl Prezes: Aleksander Małachowski Porozumienie z MON: 15.12.1998r. 18. POLSKI ZWIĄZEK BIATHLONU 02-237 Warszawa ul. Instalatorów 7 tel. (48 22) 868 0409, 868 31 83, fax: (48 22) 868 31 51 e-mail: biathlon@polbox.pl www.pzbiathon.pl Prezes: Krzysztof Lewicki Porozumienie z MON: 10.09.1999r. 19. POLSKI ZWIĄZEK BIEGU NA ORIENTACJĘ 00-679 Warszawa, ul. Wilcza 38a, tel.(48 22) 625 56 91 tel./ fax (48 22) 629 50 04, e-mail : orienteering@orienteering.org.pl, www.orienteering.org.pl Prezes: Konrad Janowski Porozumienie z MON: 06.07.2000r. 20. POLSKI ZWIĄZEK INSTRUKTORÓW I TRENERÓW FORMACJI OCHRONNYCH „I.P. SYSTEM” 43-300 Bielsko Biała ul. Partyzantów 44 tel. / fax: (48 33) 812 45 28 w.64 Prezes: Ryszard Król Porozumienie z MON: 24.06.1998r. Obszary działalności: - organizacja systemu szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych doskonalących zawodowo instruktorów resortowych i Związku I.P. SYSTEM w szczególności w zakresie programów szkolenia strzeleckiego oraz taktyki ochrony i metod podejmowania interwencji w zagrożeniu - współdziałanie z organizacjami harcerskimi i studenckimi w zakresie szkoleń i obozów treningowych o profilu obronnym i bezpieczeństwa - organizacja kursów instruktorskich i doskonalacych w zakresie technik obronnych i strzelectwa poszerzanych o panele techniczno – metodyczne użyteczne w danym resorcie lub grupie zawodowej /mundurowej. 21. POLSKI ZWIĄZEK KRÓTKOFALOWCÓW 85-635 Bydgoszcz Ul. Modrzewiowa 25 8 Skr. Poczt. 54 85-613 Bydgoszcz 13 , e – mail: sp2jmr@go.2pl www.pzk.org.pl Prezes : Piotr Skrzypczak Porozumienie z MON: 24.08.2000r. 22. POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI 02 - 942 Warszawa ul. Nowy Świat 35 tel.: (48 22) 826 20 51, tel./fax: (48 22) 826 33 22 , e-mail: pzlow@pzlow.pl Prezes: Ireneusz MICHAŚ Porozumienie z MON: 09.10.1996r. Obszary działalności: - prowadzenie gospodarki łowieckiej, - troska o rozwój łowiectwa i współdziałanie z administracją rządową i samorządową, jednostkami organizacyjnymi Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i parkami narodowymi oraz organizacjami społecznymi w ochronie środowiska przyrodniczego, w zachowaniu i rozwoju populacji zwierząt łownych i innych zwierząt dziko żyjących, - ustalanie kierunków i zasad rozwoju łowiectwa oraz funkcjonowania organów zrzeszenia, - czuwanie nad przestrzeganiem przez członków PZŁ prawa, zasad etyki, obyczajów i tradycji łowieckich, - organizowanie szkolenia w zakresie prawidłowego łowiectwa i strzelectwa myśliwskiego 23. POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY 02 – 518 Warszawa ul. Kazimierzowska 66 tel. (48 22) 849 93 61 fax (48 22) 869 46 09 e-mail: sekretariat@pzm.pl www.pzm.pl Prezes: Andrzej Witkowski Porozumienie z MON: 12.07.2000r. 24. POLSKI ZWIĄZEK RADIOORIENTACJI SPORTOWEJ 00 – 950 Warszawa ul. Jaracza 2, pok. 514 tel. / fax (48 22) 625 12 34 e – mail: lis@pzrs.org.pl www.pzrs.org.pl Prezes: Zdzisław Strzemieczny Porozumienie z MON: 01.02.1996r. 25. POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZE 00 – 075 Warszawa ul. Senatorska 11, tel. (48 22) 826 57 35, 826 22 51 do 5, fax. (48 22) 826 25 05, e-mail: poczta @ pttk.pl, www.pttk.pl Prezes: Janusz Zdebski Porozumienie z MON: 10.09.1999r. 26. STOWARZYSZENIE BYŁYCH ŻOŁNIERZY POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH NA ZACHODZIE „KARPATCZYCY” 05 – 500 Piaseczno ul. Żabieniec, Leśna 25 tel. (48 22) 756 86 40 Prezes: Mieczysław Czerkawski Porozumienie z MON: 30.06.2001r. 27. STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH 00 – 050 Warszawa ul. Świętokrzyska 14a tel. (48 22) 826 85 76, 826 86 01, fax (48 22) 828 56 99 e – mail: sep@sep.com.pl www.sep.com.pl Prezes: Stanisław Bolkowski Porozumienie z MON: 26.11.1998r. 23. STOWARZYSZENIE CHORĄŻYCH I PODOFICERÓW ZAWODOWYCH WOJSKA POLSKIEGO 24 – 100 Puławy ul. 6 Sierpnia 70 tel. (48 81) 888 84 18 Prezes: Czesław PIOTROWSKI Obszary działalności: - podnoszenie sprawności psychofizycznej członków, - obrona interesów tej grupy społecznej i ich rodzin, - popularyzacja tradycji polskiego oręża. 24. STOWARZYSZENIE „JESTEŚMY Z TOBĄ – BĄDŹ Z NAMI” 22-400 Zamość ul Piłsudskiego 36 Prezes: Dariusz Steć Porozumienie z MON: 24.04.2002r. Obszary działalności: - rozwijanie i propagowanie inicjatyw na rzecz kultury, rekreacji, edukacji antyalkoholowej, antynarkotykowej, prowadzenie działalności oświatowo – wychowawczej wśród dzieci, młodzieży szkolnej i wojskowej oraz inspirowanie do aktywności społecznej środowiska cywilnego i wojskowego w realizacji w/w celów. 25. STOWARZYSZENIE „KABAR” 90 – 537 Łódź ul. Gdańska 158 m. 4 tel. (48 42) 632 15 97 Prezes: Zdzisław JACEK Obszary działalności: - integracja środowiska klubów survivalowych w kraju, - popularyzacja technik survivalowych, - ukazywanie piękna przyrody, sposobów przystosowania się do jej naturalności, - popieranie kształtowania sprawności i wytrzymałości fizycznej. 26. STOWARZYSZENIE KOMBATANTÓW MISJI POKOJOWYCH ONZ 02 – 097 Warszawa ul. Banacha 2 tel. (48 22) 682 65 70 ( w każdy czwartek od godz. 10:0 do 14:00) Prezes: Tadeusz Cepak Obszary działalności: - działalność na rzecz integracji środowiska i reprezentacja interesów wobec władz państwowych, administracyjnych i samorządowych. 27. STOWARZYSZENIE LEGIA AKADEMICKA 00 – 052 Warszawa ul. Mazowiecka 7 fax: (48 22) 844 65 64, 827 22 83 Prezes: Piotr Łysakowski Porozumienie z MON: 30. 05. 2001r. 28. STOWARZYSZENIE LOTNICTWA AMATORSKIEGO 54 – 433 Wrocław Ul. Graniczna 13 Tel. (48 71) 3645 002 Prezes: Stanisław Maksymowicz Porozumienie z MON: 14.01.2001r. Obszary działalności: - rozwój lotnictwa amatorskiego - ochrona zabytków i pamiątek lotniczych - upowszechnianie edukacji lotniczej - organizacja zlotów, konkursów, wystaw i spotkań 29. STOWARZYSZENIE LOTNIKÓW POLSKICH 00 – 912 Warszawa ul. Żwirki i Wigury 1023 tel. (48 22) 682 47 82 e – mail; slp-pl@interia.pl www.elknet.pl Prezes: Ignacy Olszewski Porozumienie z MON: 13.03.1997r. 30. STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW SEKCJI JEŹDZIECKIEJ LEGIA KOZIELSKA 01 –163 Warszawa ul. Kozielska 4a tel. (48 22) 685 30 27 fax: (48 22) 868 95 27 Prezes: Marek Szewczyk Porozumienie z MON: 01. 08. 2001r. 31. STOWARZYSZENIE POLSKA - ESTONIA 00-102 Warszawa, „Dom Przyjaźni” ul. Marszałkowska 115, tel. (48 22) 620-03-01 wew. 237, fax (48 22) 826-96-01, e-mail: m.maciejak@chello.pl , http://strony.wp.pl/wp/polska-estonia Prezes: Mieczysław Maciejak, Porozumienie z MON: 16.08.2002r. 32. STOWARZYSZENIE POLSKI KLUB KAWALERYJSKI 60 – 452 Poznań UL. Darłowska 7 Tel. / fax (48 61) 848 92 65 www.kawaleria.art.pl Prezes: Robert ROGACKI Porozumienie z MON: 14.01.2000r. 33. STOWARZYSZENIE POLSKICH KOMBATANTÓW w KRAJU 00 – 373 Warszawa ul. Nowy Świat 18 / 20 Tel. / fax: (48 22) 826 04 75 Prezes: Władysław Matkowski Porozumienie z MON: 14.11.1996r. Obszar działalności: - kultywowanie wartości w obronie których żołnierze polscy walczyli w czasie II wojny światowej , - upamiętnianie czynów bojowych, a także opieka nad kombatantami. 34. STOWARZYSZENIE „RANGER” SURVIVAL CLUB 47 – 200 Kędzierzyn Koźle ul. Dzierżonia 2 tel. (48 22) 831 936 Prezes: Dariusz PIOTROWSKI Obszary działalności: - popularyzacja survivalu poprzez organizowanie szkoleń, zawodów, gier, zabaw o charakterze skautingowym, - popularyzacja niekonwencjonalnej turystyki wśród młodzieży, - nauka poszanowania przyrody i naturalnego środowiska, - zwiększanie odporności fizycznej i psychicznej swoich członków. 35. STOWARZYSZENIE RODZIN OSADNIKÓW WOJSKOWYCH I CYWILNYCH KRESÓW WSCHODNICH 01 – 957 Warszawa ul. Grochowska 84m. 5 tel. (48 22) 610 52 19 e – mail: januszczu@acn.waw.pl Prezes: Jerzy Szymański Porozumienie z MON: 24.01.2000r. Obszary działalności: - odszukanie i skupienie potomków osadników wojskowych w kraju i za granicami, - zbieranie dokumentów i pamiątek dotyczących osadnictwa wojskowego - opracowanie i skatalogowanie wszystkich osad i osadników z terenów Polski przedwojennej, - propagowanie wśród młodzieży wiadomości o osadnictwie wojskowym, - pomoc dla Polaków zamieszkałych na wschodnich terenach. 36. STOWARZYSZENIE „RODZINA WOJSKOWA” 00 – 909 Warszawa Pl. Piłsudskiego 4 Prezes: Maria Jolanta Syp Porozumienie z MON: 19.10.1995r. Obszary działalności: - edukacja w zakresie ochrony zdrowia, patologii społecznych, ochrony środowiska naturalnego - pomoc rodzinom wojskowym - działania na rzecz wychowania i rozwoju dzieci i młodzieży 37. STOWARZYSZENIE SAPERÓW POLSKICH 00-909 WARSZAWA Ul. Puławska 4-6 Tel. CA MON 870-544 fax.:CA MON 871-895 stowarzyszenie.saperow@wp.pl www.wp.mil.pl/mon/saperzy/index.html Prezes: Ryszard Żuchowski Porozumienie z MON: 07.09.2001r. 38. STOWARZYSZENIE SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 60 – 967 Poznań ul. Tadeusza Kościuszki 92/98, blok 2 pokój 6 Prezes: Bolesław Halerz Porozumienie z MON: 26.06.1995r. Obszary działalności: - integracja oficerów – emerytów i rencistów wokół idei dalszej służby Ojczyźnie, - kultywowanie tradycji lotniczych, - kształtowanie patriotycznych, pro-obronnych postaw środowiska – zwłaszcza młodzieży, - popularyzacja wiedzy o lotnictwie, 39. STOWARZYSZENIE SPORTOWE „KONTRA” 05 – 152 Czosnów Cząstków Mazowiecki 128 Tel. (48 22) 785 – 10 – 48, fax: (48 22) 785 01 08 e-mail: skontra@wp.pl Prezes: Marek MURMYŁO Porozumienie z MON: 10.09.2001r. Obszary działalności: - praca z młodzieżą szkolną i akademicką w zakresie realizacji programów szkolenia z przysposobienia obronnego w części dotyczącej praktycznej nauki posługiwania się bronią strzelecką oraz samoobrony. - organizowanie i rozwijanie wszelkich form strzelectwa. - podnoszenie umiejętności strzeleckich członków Stowarzyszenia. - prowadzenie działalności wychowawczej, krzewienie tradycji sportu strzeleckiego w Polsce, historia broni. 40. STOWARZYSZENIE SZWADRON JAZDY RP 05 – 077 Wesoła – Stara Miłosna ul. Szkolna 11 tel. (48 22) 773 30 67 fax:(48 22) 733 36 07 Prezes: Roman Jagieliński Porozumienie z MON: 12. 11. 1996r. Obszary działalności: - przygotowanie młodzieży do służby wojskowej pełnionej w Reprezentacyjnej Kawalerii WP oraz innych tego typu konnych formacjach mundurowych, - organizowanie zawodów konnych, wystaw, odczytów, seminariów, itp., - współpraca z pokrewnymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi, - współpraca z organami administracji wszystkich szczebli, - przygotowanie kadry instruktorskiej. 41. STOWARZYSZENIE WSPIERANIA I ROZWOJU SPORTU „MAZOVIA TERAM” 01 – 728 Warszawa ul. Powązkowska 59 tel. (48 22) 532 13 22 fax: (48 22) 532 13 23 Prezes: Jarosław Bielecki Porozumienie z MON: 28. 07. 2000r. Obszar działalności: - wspieranie sportu masowego i wyczynowego, a w szczególności kolarstwa, - propagowanie sprawności fizycznej i spraw obronności. 42. ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ 00 – 108 Warszawa ul. Zielna 39 tel. (48 22) 620 12 85 fax: (48 22) 625 69 76 e – mail: biuro@fppp.org.pl www.fppp.org.pl Prezes: Stanisław Karolkiewicz Porozumienie z MON: 14.11.1996r. 43. TOWARZYSTWO PAMIĘCI POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO 1918 – 1919 61 – 487 Poznań ul. Rolna 51 tel.(48 61) 857 33 85 Prezes: Stefan Barłóg Porozumienie z MON: 19. 09. 2002r. Obszar działalności: - upowszechnianie wiedzy o tradycjach oręża polskiego, zwłaszcza dziejach Powstania Wielkopolskiego i wojsk wielkopolskich, - kształtowanie postaw patriotycznych postaw patriotycznych młodego pokolenia, wspieranie w tym zakresie szkół, jednostek harcerskich i wojskowych. 44. TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ MUZEUM TRADYCJI POMORSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO 85 – 915 Bydgoszcz ul. Czerkaska 2, tel. wojsk. 41-20-26 ( tel. cyw. (48 52) 378-20-26 ), fax. 41-23-31 ( fax. cyw. (48 52) 378-23-31 Prezes: Marian Kadow Porozumienie z MON: 07.02.2002r. Obszary działalności: - gromadzenia środków i podejmowania działań służących wspieraniu działalności Muzeum Tradycji POW w zakresie pozyskiwania, gromadzenia, przechowywania, konserwacji, naukowego opracowywania oraz udostępniania zbiorów - upowszechniania wiedzy o Muzeum Tradycji POW, jego zbiorach muzealnych oraz o dziejach wojskowości polskiej - kształtowania patriotycznych postaw młodzieży wojskowej na tradycjach orężnych Wojska Polskiego - wspierania procesu edukacji obywatelskiej i patriotycznego wychowania młodzieży szkolnej w nawiązaniu do wartości regionalnych - organizowania uroczystości patriotycznych, wojskowych i rocznicowych. 45. TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ TWIERDZY MODLIN 05-160 Nowy dwór Mazowiecki Ul. Gen. Ledóchowskiego 160 tel./ fax: (48 22) 686 21 35, tel 686 24 93, 713 22 30 e-mail: prezes@tptm.ndm.pl www.tptm.ndm.pl Prezes: Grzegorz Sokołowski Porozumienie z MON: 17.05.2001r. 46. TOWARZYSTWO TRZEŹWOŚCI TRANSPORTOWCÓW 00 – 791 Warszawa ul. Chocimska 14 tel. (48 22) 849 66 60, (48 22) 630 16 83, 0606 687 838 Prezes: Wiktor Jednorowski Porozumienie z MON: 17.09.1997r. Obszary działalności: - promocja profilaktyki trzeźwości i bezpieczeństwa w transporcie lądowym, powietrznym i żegludze, - zwiększenie społecznej świadomości dotyczącej ryzyka wynikającego z używania alkoholu, - podnoszenie kultury jazdy 47. TOWARZYSTWO WIEDZY OBRONNEJ 03 – 435 Warszawa ul. 11 Listopada 17 / 19 tel./ fax (48 22) 682 69 37 Prezes: Wiesław Jóźwik Obszary działalności: - upowszechnianie w środowisku cywilnym wiedzy wojskowej, - motywowanie środowiska cywilnego do zaangażowania w sprawy obronności kraju, - upowszechnianie osiągnięć naukowych, technicznych, krajowych i zagranicznych związanych z obronnością kraju, - popularyzacja dziejów tradycji oręża polskiego, 48. TOWARZYSTWO ZIEMI BUKOWSKIEJ W BUKOWSKU 38-505 Bukowsko nr 290 pow. Sanok woj. Podkarpackie tel.(48 13) 4674 024 fax: (48 13) 46 74 466 e-mail: ugbukowsko@o2.pl www.bukowsko.pl Prezes: Jan Zabiega Porozumienie z MON: 15.10.1997r. 49. WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE 02-520 Warszawa, ul. Wiśniowa 58, tel./fax (48 22) 849 68 02, e-mail zg@wopr.pl, www.wopr.pl Prezes:Jerzy Telak Porozumienie z MON: 20.01.2003r. 50. WOJSKOWA FEDERACJA SPORTU 00 – 901 Warszawa ul. Żwirki i Wigury 1c Prezes: Leon Komornicki Obszar działalności: Sporty powszechno – obronne Porozumienie z MON: 11.06.1997r. 51. WOJSKOWE STOWARZYSZENIE KULTURALNO – OŚWIATOWE „REDUTA” 76 – 200 Słupsk ul. Mierosławskiego 2 tel. (48 59) 841 13 94 Prezes: Bożena Gołębiowska Porozumienie z MNO: 13. 06. 1998r. 52. ZJEDNOCZENIE KURKOWYCH BRACTW STRZELECKICH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 61 – 737 Poznań ul. 27 Grudnia 3 / 26 tel. / fax (48 61) 855 – 76 – 62 e – mail: biuro@bractwakurkowe.org.pl www.bractwakurkowe.org.pl Prezes: Andrzej Wegner Porozumienie z MON: 13.06.1998r. 53. ZWIĄZEK BYŁYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCHI OFICERÓW REZERWY WOJSKA POLSKIEGO 00-909 Warszawa ul. 11 listopada 17/19 Tel. (48 22) 687 24 69, 687 24 71 (do –74) Prezes: Zenon Biesaga Porozumienie z MON: 26.06.1995r. Obszary działalności: - współpraca z resortem obrony narodowej - opieka socjalna nad emerytami, rencistami, żołnierzami rezerwy i członkami ich rodzin. - działalność patriotyczna na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa 54. ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO 00 – 491 Warszawa ul. Marii Konopnickiej 6 tel. (48 22) 339 06 00 Prezes: Wiesław Maślanka Porozumienie z MON: 06. 12. 1993r. Obszar działalności: - upowszechnianie w społeczeństwie wartości stanowiących fundament harcerskich zasad: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, samorządności, tolerancji i braterstwa, - wychowanie patriotyczno – obywatelskie i przysposobienie obronne młodzieży, - upowszechnianie tradycji i historii oręża polskiego, - popularyzacja służby wojskowej. 55. ZWIĄZEK INWALIDÓW WOJENNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 00 – 953 Warszawa ul. Kopernika 3, 00-953 tel. (48 22) 826 51 47, 826 44 97, fax. (48 22) 826 14 38, e-mail: zgiwrp@futuro.pl; Prezes: Marian Kazubski Porozumienie z MON: 19.05.1996r. Obszary działalności: - reprezentowanie interesów inwalidów wojennych i wojskowych oraz członków Związku wobec władz państwowych, samorządowych, administracji rządowej, organizacji społecznych i innych oraz wobec zagranicy, - popularyzowanie w społeczeństwie szczególnej rangi inwalidztwa wojennego i wojskowego powstałego w służbie Ojczyzny, - organizowanie i rozwijanie szczególnej opieki i pomocy najciężej poszkodowanym inwalidom wojennym i wojskowym oraz znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji zdrowotnej i materialnej, - upowszechnianie w społeczeństwie patriotycznych tradycji walk narodu polskiego o wolność, niepodległość i suwerenność kraju oraz wiedzy o poniesionych w tej walce ofiarach 56. ZWIĄZEK KOMBATANTÓW RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ I BYŁYCH WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH 00-461 Warszawa, Aleje Ujazdowskie 6a tel. (48 22) 629 32 81, fax: (48 22) 625 55 45 e-mail: biuro@kombatantpolski.pl. www.kombatantpolski.pl Prezes: Wacław Szklarski Porozumienie z MON: 27.08.1997r. Obszar działalności: - kształtowanie aktywnych postaw członków w pracy dla dobra Ojczyzny, - reprezentowanie interesów swych członków wobec władz państwowych i samorządowych oraz instytucji i organizacji społecznych, - popularyzowanie i utrwalanie w pamięci społecznej dziejów walk niepodległościowych. 57. ZWIĄZEK MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ 00 – 920 Warszawa ul. Nowy Świat 18/20 tel. (48 22) 826 11 68 Prezes: Karol Dobrowolski Porozumienie z MON: 14. 10. 1997r. Obszar działalności: - umacnianie Rzeczypospolitej Polskiej , jej suwerenności i praworządności, - wychowanie młodzieży w poczuciu wolności pokoju, tolerancji, sprawiedliwości i poszanowaniu prawa, - realizacja interesów młodzieży wiejskiej (kształcenie zawodowe, rozwój naukowo – techniczny, kultura fizyczna i sport). 58. ZWIĄZEK OCIEMNIAŁYCH ŻOŁNIERZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 00 – 528 Warszawa ul. Hoża 1 tel. (48 22) 628 11 71 Prezes: Władysław Gołąb Porozumienie z MON: 15.10.1997r. Obszar działalności: - opieka nad żołnierzami okaleczonymi przez wojnę, zwłaszcza tymi , którzy stracili wzrok, - działania na rzecz poprawy warunków socjalno – bytowych członków. 59. ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻU POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 00 – 340 Warszawa ul. Oboźna 1 tel. (48 22) 826 52 91 fax: (48 22) 827 53 29 e – mail: zg@zosprp.pl www.zosprp.pl Prezes: Waldemar Pawlak 60. ZWIĄZEK OFICERÓW REZERWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 61 – 717 Poznań ul. Kościuszki 118 tel. (48 61) 857 28 38, 857 67 05 Prezes: Stanisław Tomaszewski Porozumienie z MON: 10.04.1995r. Obszary działalności: - weryfikacja już istniejących i organizacja nowych kół ZOR, - organizacja imprez sportowo – obronnych, - propagowanie historii Wojska Polskiego, - opieka nad grobami żołnierskimi. 61. ZWIĄZEK OFICERÓW SŁUŻBY STAŁEJ WOJSKA POLSKIEGO II RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 04 – 348 Warszawa ul. Garwolińska 14m. 29 tel. (48 22) 610 78 28 Prezes: Aleksander Łabuszewski Porozumienie z MON: 26.06.1995r. Obszary działalności: - działanie na rzecz przyjmowania przez szkoły patronatów bohaterskich jednostek wojska bądź sławnych ich dowódców, - utrzymanie kontaktów z jednostkami wojskowymi i organizacjami paramilitarnymi dla organizowania wspólnych obchodów rocznic walk niepodległościowych, - gromadzenie wspomnień i współdziałanie z redakcjam,i, a w szczególności z « Rzeczpospolitą Podchorążacką » dla zachowania historii szkół podchorążych i ich wychowanków, - występowanie o nadanie odznaczeń przez władze państwowe zasłużonym członkom Związku, Wykaz Stowarzyszeń 62. ZWIĄZEK POLSKICH SPADOCHRONIARZY 02-08 Warszawa ul. Koszykowa 79A tel. (48 22) 68 75 062, 68 75 21 tel./fax: (48 22) 621 26 84, e-mail: zgzps@waw.pdi.net www.spadochroniarze.et.pl Prezes: January Komański Porozumienie z MON: 28.05.1996r. 63. ZWIĄZEK STRZELECKI „STRZELEC” ORGANMIZACJA SPOŁECZNO – WYCHOWAWCZA 03 – 446 Warszawa ul. 11 Listopada 17/19 tel./fax: (48 22) 823 – 58 – 13 Prezes: Jan Józef Kasprzyk Porozumienie z MON: 25.05.1995r. 64. ZWIĄZEK TOWARZYSTW GIMNASTYCZNYCH „SOKÓŁ” 85-794 Bydgoszcz – Fordon ul. Klimka Bachledy 2/20 tel./fax (48 52) 343 05 50 tel. (48 52) 343 76 42 www. sokolztg.prv.pl e-mail sokolztg@.wp.pl Prezes: Andrzej Bogucki Porozumienie z MON: 25.05.1995r. Obszary działalności: - działalność wychowawczo-patriotyczna, obronna i sportowa. - krzewienie tożsamości narodowej i patriotycznej 65. ZWIĄZEK WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH OKRESU STALINOWSKIEGO 00 – 987 Warszawa ul. 11 Listopada 17 / 19 tel. (48 22) 687 24 61, 670 05 64 Prezes: Jan Gocłowski Porozumienie z MON: 17.05.2001r. Obszary działalności: - pielęgnowanie tradycji oręża polskiego - utrzymywanie więzi z żołnierzami Wojska Polskiego, - kształtowanie patriotycznych i proobronnych postaw młodzieży - troska o groby, kwatery wojskowe, pomniki oraz miejsca pamięci związane z dziejami WP. 66. ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO 03 – 447 Warszawa ul. 11 Listopada 17/19 tel. (48 22) 687 24 75 do 77 Prezes: Roman Orłowski Porozumienie z MON: 26. 06. 1995r. 67. FUNDACJA OFICERÓW I PODCHORĄŻYCH „UNITED ARMY’S FINEST” 81-015 Gdynia, ul. L. Stokowskiego 9G/1, Prezes: ppor. Paweł Regliński (696-463-572), Przewodniczący Rady: sierż. pchor. Marcin Fertyk (607-649-716) e-mail: kontakt@uaff.eu www.uaff.eu . Fundacja Oficerów i Podchorążych – United Army’s Finest została założona przez dwie osoby, które w okresie studiów aktywnie działały w Samorządzie Studenckim na uczelni oraz w skali ogólnokrajowej, angażowały się w szeroko rozumiane życie społeczne, a także  realizowały swoje zainteresowania. Celem Fundacji jest propagowanie postaw obywatelskich, życia społecznego, kultywowanie tradycji Wojska Polskiego jak również na szeroką skalę promowanie służb mundurowych.