Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A AŚlubowanie klas mundurowych

| Autor: Robert Nowak

93 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości świętowano w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku, gdzie funkcjonują klasy o profilach wojskowym, policyjnym i pożarniczym.

Uroczystość była połączona ze ślubowaniem uczniów klas pierwszych. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele instytucji wspierających działalność dydaktyczno-wychowawczą szkoły, między innymi dowódca 16. batalionu powietrznodesantowego w Krakowie ppłk Daniel Różański, przedstawiciele placówki Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Piwniczej-Zdroju mjr Adam Jopek (dowódca) oraz plut. Maria Dutka, prezes II Oddziału Spadochroniarzy Polskich w Krakowie Jerzy Trojanowski, zastępca komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej mł. bryg. Janusz Kurzeja, komendant Komisariatu Policji w Tymbarku aspirant sztabowy Edward Grzesik, dowódca jednostki tymbarskiego „Strzelca” mł. insp. Robert Nowak, a także przewodniczący Rady Rodziców ZS Sławomir Wątor.

Drogi Polaków do niepodległości przedstawił w krótkim przemówieniu dyrektor szkoły Józef Piętak. Następnie odbyło się przekazanie Sztandaru Zespołu Szkół. W skład nowego pocztu weszli uczniowie klas drugich o profilu wojskowym: Aneta Matoga, Anna Nowodworska i Tomasz Gałuszka.

Uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie i otrzymali emblematy poszczególnych typów szkół. Wyróżnieni przedstawiciele pierwszoklasistów złożyli ślubowanie na sztandar (Krzysztof Krupa Ia, Daniela Orwat Ib, Adam Barszczewski Ic, Monika Zachwieja Id, Konrad Polkowski Ie).

Grupa uczniów klas II i III o profilu wojskowym otrzymała certyfikaty upoważniające do odbywania skoków spadochronowych. Wręczył je prezes II Oddziału Spadochroniarzy Polskich w Krakowie. Komendant Komisariatu Policji w Tymbarku przekazał podziękowania dla uczniów – członków Strzelca za pomoc w organizacji i zabezpieczaniu imprez i zawodów sportowo-obronnych „Kierat” i „Limanowa Forest”.

W trakcie uroczystości dowódca tymbarskiego Strzelca mł insp. ZS Robert Nowak przybliżył historię jednostki, pogratulował młodzieży z okazji ślubowania klas pierwszych oraz dokonał oficjalnej zmiany na stanowisku dowódcy plutonu w tymbarskim Strzelcu. Z dniem 11 listopada br. funkcję dowódcy plutonu objął sekcyjny ZS Tomasz Orawiecki. Za dotychczasową pracę i dowodzeniem plutonem  podziękował drużynowemu ZS Konradowi Trzopowi, uczniowi klasy III LO o profilu wojskowym.

Dyrektor szkoły złożył gratulacje uczniowi klasy IIIb Bartłomiejowi Kidoniowi, który w ubiegłym roku szkolnym uzyskał najwyższą średnią ocen i zdobył stypendium Prezesa Rady Ministrów, a także uczniom biorącym udział w konkursach i zawodach sportowych.

Część artystyczną rozpoczęła Agnieszka Leśniak piosenką „Żeby Polska”, którą zdobyła drugie miejsce na Powiatowym Przeglądzie Poezji i Piosenki Patriotycznej. Okolicznościowe wiersze i piosenki przygotowali uczniowie klasy Id i Ie pod opieką wychowawczyń Bogusławy Sułkowskiej i Anny Mizgały. O dekorację sali gimnastycznej zadbała Anna Rosiek.

 

Załącznik do artykułu: Obraz 018.jpg  Załącznik do artykułu: Obraz 034.jpg  Załącznik do artykułu: Obraz 048.jpg

Załącznik do artykułu: Obraz 053.jpg  Załącznik do artykułu: Obraz 099.jpg