Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A APolska studentka wojskowa jedzie na szkolenie do Francji

| Autor: kmdr ppor. Wojciech Mundt, zdjęcia Krzysztof Miłosz

Dziś, 4 lutego, do francuskiej Akademii Marynarki Wojennej – Ecole Navale – wyjechała podchorąży Paulina Babicka z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Polska studentka wojskowa będzie przez jeden semestr uczyć się pod kierunkiem specjalistów z Francji. Wyjazd odbywa się w ramach programu Erasmus Military. Natomiast do polskiej uczelni francuscy studenci przyjadą pod koniec sierpnia.
 
Podchorąży Paulina Babicka zakończy studia w Ecole Navale 20 lipca 2011 roku. W ramach semestru odbędzie również praktyki w jednostkach Marynarki Wojennej Francji. Dziś, 4 lutego, podczas uroczystości podniesienia flagi państwowej, rektor-komendant AMW kontradmirał Czesław Dyrcz pożegnał podchorąży Paulinę Babicką. W uroczystości wzięli udział studenci wojskowi i kadra Batalionu Szkolnego. Podchorąży Paulina Babicka jest czwartą polską studentką, która w ramach Erasmus Military będzie studiować we francuskiej AMW. Natomiast studenci z Francji przyjeżdżają do polskiej Akademii Marynarki Wojennej prowadzić badania i na ich podstawie pisać prace magisterskie. Zajęcia w Ecole Navale prowadzone są w języku francuskim, z kolei w polskiej uczelni w języku angielskim. Stąd też polski podchorąży, aby zakwalifikować się do wymiany oprócz dobrych osiągnięć w nauce musi znać język francuski.
 
Obie Akademie nawiązały współpracę w latach dziewięćdziesiątych. Od tego czasu odbywają się coroczne spotkania przedstawicieli uczelni. Od trzech lat dokonują się wymiany studentów. W 2009 roku francuska uczelnia wyróżniła Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni Szablą Honoru. Odznaczenie to jest uhonorowaniem długoletniej i owocnej współpracy między uczelniami.