Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A AWykaz obligatoryjnych tematów do szkolenia uzupełniającego żołnierzy realizowanych z przedmiotów "Kształcenie obywatelskie" i "Profilaktyka i dyscyplina wojskowa" w 2013 roku

| Autor: DWiPO MON

Kształcenie obywatelskie

I.  Dla oficerów:

 1. Podstawowe zasady i reguły prowadzenia walki zbrojnej. Odpowiedzialność karna żołnierzy (przełożonych) za naruszenia praw i zwyczajów wojennych oraz międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych. Sprawdzian wiedzy z podstawowych praw i obowiązkach żołnierzy uczestniczących w działaniach wojennych – 2 godz.

Razem: 2 godziny zajęć obligatoryjnych

 

II.  Dla podoficerów zawodowych:

 1. Podstawowe zasady i reguły prowadzenia walki zbrojnej. Odpowiedzialność karna żołnierzy (przełożonych) za naruszenia praw i zwyczajów wojennych oraz międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych. Sprawdzian wiedzy z podstawowych praw i obowiązkach żołnierzy uczestniczących w działaniach wojennych – 2 godz.
 1. Ochrona dóbr kulturalnych w czasie pokoju oraz działań wojennych. Odpowiedzialność karna za niszczenie dóbr kulturalnych (Konwencja Haska z 1954 roku. II Protokół Dodatkowy Konwencji Haskiej) – 2 godz.
 1. Etyka żołnierska. Zasady i normy moralne w służbie wojskowej. Etyka w dowodzeniu – 2 godz.
 1. Agresja sowiecka na Polskę i Zbrodnia Katyńska – martyrologia narodu polskiego na Wschodzie – 2 godz.
 1. Współczesne problemy ekologiczne w Polsce. Ochrona środowiska podczas ćwiczeń poligonowych i działań zbrojnych – 2 godz.

Razem: 10 godzin zajęć obligatoryjnych

 

III.  Dla szeregowych zawodowych:

 1. Podstawowe zasady i reguły prowadzenia walki zbrojnej. Odpowiedzialność karna żołnierzy (przełożonych) za naruszenia praw i zwyczajów wojennych oraz międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych. Sprawdzian wiedzy  z podstawowych praw i obowiązków żołnierzy uczestniczących w działaniach wojennych – 2 godz.
   
 2. Ochrona dóbr kulturalnych w czasie pokoju oraz działań wojennych. Odpowiedzialność karna za niszczenie dóbr kulturalnych (Konwencja Haska z 1954 roku. II Protokół Dodatkowy Konwencji Haskiej) – 2 godz.
   
 3. Etyka żołnierska. Zasady i normy moralne w służbie wojskowej. Etyka w dowodzeniu – 2 godz.
   
 4. Polskie Agresja sowiecka na Polskę i Zbrodnia Katyńska – martyrologia narodu polskiego na Wschodzie – 2 godz.
   
 5. Współczesne problemy ekologiczne w Polsce. Ochrona środowiska podczas ćwiczeń  poligonowych i działań zbrojnych – 2 godz.

Razem: 10 godzin zajęć obligatoryjnych

 

IV.  Dla grup łączonych:

 1. Podstawowe zasady i reguły prowadzenia walki zbrojnej. Odpowiedzialność karna żołnierzy (przełożonych) za naruszenia praw i zwyczajów wojennych oraz międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych. Sprawdzian wiedzy z podstawowych praw i obowiązkach żołnierzy uczestniczących w działaniach wojennych  – 2 godz.
   
 2. Ochrona dóbr kulturalnych w czasie pokoju oraz działań wojennych. Odpowiedzialność karna za niszczenie dóbr kulturalnych (Konwencja Haska z 1954 roku. II Protokół Dodatkowy Konwencji Haskiej) – 2 godz.
   
 3. Etyka żołnierska. Zasady i normy moralne w służbie wojskowej. Etyka w dowodzeniu   – 2 godz.
   
 4. Agresja sowiecka na Polskę i Zbrodnia Katyńska – martyrologia narodu polskiego na  Wschodzie – 2 godz.
   
 5. Współczesne problemy ekologiczne w Polsce. Ochrona środowiska podczas ćwiczeń poligonowych i działań zbrojnych – 2 godz.

Razem: 10 godzin zajęć obligatoryjnych

 


Profilaktyka i dyscyplina wojskowa

 

I.   Dla oficerów:

 1. Prowadzenie badań stanu trzeźwości lub odurzenia przed zastosowaniem dyscyplinarnym środków zapobiegawczym oraz zasady i tryb stosowania tych środków. Sprawdzian wiedzy z przepisów dotyczących dyscypliny wojskowej – 2 godz.
 1. Wypalenie zawodowe w służbie wojskowej (rozpoznawania i przeciwdziałanie). Podstawy interwencji kryzysowej (m.in. w zagrożeniu suicydalnym). Rozwijanie kompetencji antystresowych – 2 godz.

Razem: 4 godziny zajęć obligatoryjnych.

 

II.   Dla podoficerów zawodowych:

 1. Zasady i tryb ponoszenia odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej przez żołnierzy. Prowadzenie badań stanu trzeźwości lub odurzenia przed zastosowaniem dyscyplinarnym środków zapobiegawczym oraz zasady i tryb stosowania tych środków. Sprawdzian wiedzy z przepisów dotyczących dyscypliny wojskowej – 2 godz.
   
 2. Wypalenie zawodowe w służbie wojskowej (rozpoznawania i przeciwdziałanie). Podstawy interwencji kryzysowej (m.in. w zagrożeniu suicydalnym). Rozwijanie kompetencji antystresowych – 2 godz.
   
 3. Koedukacyjna armia – problemy płci w służbie wojskowej. Zachowania dysfunkcyjne w relacjach interpersonalnych (mobbing, molestowanie, dyskryminacja, przemoc fizyczna i psychiczna. – 2 godz.

Razem: 6 godzin zajęć obligatoryjnych.

 

III.  Dla szeregowych zawodowych:

 1. Zasady i tryb ponoszenia odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej przez żołnierzy. Prowadzenie badań stanu trzeźwości lub odurzenia przed zastosowaniem dyscyplinarnym środków zapobiegawczym oraz zasady i tryb stosowania tych środków. Sprawdzian wiedzy z przepisów dotyczących dyscypliny wojskowej – 2 godz.
   
 2. Wypalenie zawodowe w służbie wojskowej (rozpoznawania i przeciwdziałanie). Podstawy interwencji kryzysowej (m.in. w zagrożeniu suicydalnym). Rozwijanie kompetencji antystresowych – 2 godz.
   
 3. Koedukacyjna armia – problemy płci w służbie wojskowej. Zachowania dysfunkcyjne w relacjach interpersonalnych (mobbing, molestowanie, dyskryminacja, przemoc fizyczna i psychiczna. – 2 godz.

Razem: 6 godzin zajęć obligatoryjnych.

 

IV.  Dla grup łączonych:

 1. Zasady i tryb ponoszenia odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej przez żołnierzy.  Prowadzenie badań stanu trzeźwości lub odurzenia przed zastosowaniem dyscyplinarnych środków zapobiegawczych oraz zasady i tryb stosowania tych środków. Sprawdzian wiedzy z przepisów dotyczących dyscypliny wojskowej – 2 godz.
 1. Wypalenie zawodowe w służbie wojskowej (rozpoznawania i przeciwdziałanie). Podstawy interwencji kryzysowej (m.in. w zagrożeniu suicydalnym). Rozwijanie kompetencji antystresowych – 2 godz.
   
 2. Koedukacyjna armia – problemy płci w służbie wojskowej. Zachowania dysfunkcyjne w relacjach interpersonalnych (mobbing, molestowanie, dyskryminacja, przemoc fizyczna i psychiczna – 2 godz.

Razem: 6 godzin zajęć obligatoryjnych.