Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A APOLSKIE SYMBOLE NARODOWE I WOJSKOWE

| Autor: MON
@##cmd=file;file=scan.jpg##@
Od najdawniejszych czasów państwowości polskiej symbole narodowe i wojskowe podkreślały wagę doniosłych uroczystości, stając się pierwowzorem wielu dzisiejszych ceremonii państwowych i wojskowych. Współcześnie symbole te, stanowiące oprawę poszczególnych ceremonii, podnoszą ich rangę i znaczenie, potęgują uczucia patriotyczne, wzbogacają treści wychowawcze i walory emocjonalne. Dzieje symboli państwowych splatają się nierozłącznie z losami narodu polskiego i jego tradycjami. Dlatego też dziś nie tylko otacza się je najwyższą czcią i głębokim szacunkiem, ale również podlegają one szczególnej ochronie. Sprawie symboliki narodowej, w przeszłości i obecnie, poświęca się liczne prace historyczne, publikacje, realizuje filmy i tworzy dzieła artystyczne. W Wojsku Polskim symbolika stanowi doniosły czynnik wychowawczy, przypominający o tradycjach naszego narodu. Dlatego też aby wesprzeć działania edukacyjne i wychowawcze opracowano w Departamencie Wychowania i Promocji Obronności MON płytę CD pt. Polskie Symbole Narodowe i Wojskowe. Opracowanie to składa się z następujących części:
  • Barwy Narodowe
  • Hymn Państwowy
  • Orzeł Biały
  • Sztandar Wojskowy
  • Przysięga Wojskowa
  • Grób Nieznanego Żołnierza
  • Poszczególne części zawierają opis historyczny związany z danym zagadnieniem, galerię ikonografii oraz prezentacje filmowe. Zawarte na płycie materiały są dostosowane do tematyki zajęć z kształcenia obywatelskiego, jakie jest realizowane z żołnierzami zasadniczej służby wojskowej w okresie szkolenia podstawowego. Sądzimy, że opracowane w taki sposób materiały stanowić będą cenną pomoc dla prowadzących zajęcia z żołnierzami jak również dla dowódców w pracy wychowawczej w jednostkach Wojska Polskiego.