Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A AŻołnierze Września. Polegli i pomordowani na Wschodzie

| Autor: Wydawnictwo CAW

 

Żołnierze Września. Polegli i pomordowani na Wschodzie, Warszawa 2010
Seria: Pamiętamy. Rok 1939 w wojskowych materiałach archiwalnych
 
Druga publikacja, "Żołnierze Września. Polegli i pomordowani na Wschodzie", ukazała się w przeddzień obchodów rocznicy zbrodni katyńskiej. Pamięć o ofiarach Katynia, Charkowa i Miednoje czcimy przypomnieniem sylwetek kilkudziesięciu oficerów. Ich żołnierskie losy pokazano w perspektywie Września 1939 r., walk, w których uczestniczyli, najpierw z agresją niemiecką, a po 17 września - z najeźdźcą ze wschodu. W książce pokazano, że nim stali się oni bezbronnymi jeńcami "niewypowiedzianej wojny", usiłowali jak najlepiej, z bronią w ręku, wypełnić swój obowiązek obrony Ojczyzny.

Sylwetki te starano się przedstawić możliwie najpełniej, sięgając do żołnierskiego rodowodu oficerów, tkwiącego swoimi korzeniami w pracy niepodległościowej przed 1914 r., znaczonego bojami w szeregach Legionów Polskich i innych formacjach walczących o niepodległość Polski na frontach I wojny światowej, a następnie udziałem w wojnie polsko-bolszewickiej lat 1919-1920.

Zasadniczy zrąb prezentowanych w publikacja materiałów źródłowych stanowią zachowane w zasobie CAW akta personalne, wzbogacone o dokumenty, rozkazy, fotografie i inne archiwalia, także z zasobu Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie oraz Archiwum Akt Nowych. Odrębną grupę stanowią dokumenty agresji z września 1939 r. z archiwów rosyjskich, których kopiami dysponuje CAW. Uzupełniają je relacje, pamiętniki i wspomnienia pochodzące z różnych źródeł, których autorami są towarzysze ich walki i niedoli obozowej - ci nieliczni, którzy przeżyli. Za ich pośrednictwem chcemy opowiedzieć o walkach wrześniowych, w których uczestniczyli bohaterowie tej książki, o ich postawach w obliczu agresji i niewoli. W pracy zaprezentowano również świadectwa materialne zbrodni, fragmenty dokumentacji odnalezionej przy zamordowanych oficerach, pochodzące ze zbiorów Muzeum Katyńskiego - oddziału Muzeum Wojska Polskiego - oraz Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego w Krakowie.

W dziale Polegli i pomordowani na Wschodzie prezentujemy kilka biogramów zamieszczonych w publikacji.