Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A AOTWARTY KONKURS OFERT NR EW. 12/2017/OWZS

| Autor:

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 r. poz. 1817), Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia w zakresie Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
pn.: Przygotowanie narzędzi (kreacja artystyczna/spot reklamowy) na potrzeby kampanii  wizerunkowo-informacyjnej (radio, Internet, prasa, outdoor) promującej Wojska Obrony Terytorialnej.

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert
REGULAMIN
Załącznik nr 2 Wzór oferty
Załącznik nr 3 Wzór sprawozdania
Załącznik nr 4 Zaktualizowany harmonogram realizacji zadania
Załącznik nr 5 Zaktualizowany kosztorys realizacji zadania
Załącznik nr 6 Formularz zgłoszenia organizacji