Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A AOTWARTY KONKURS OFERT NR EW. 11/2017/OWZS

| Autor:

1. Otwarty Konkurs Ofert

2. REGULAMIN

3. Karta oceny oferty

4. Załącznik nr 2 - wzór oferty

5. Załącznik nr 3 - wzór sprawozdania

6. Załącznik nr 4 - Zaktualizowany harmonogram realizacji zadania

7. Załącznik nr 5 - Zaktualizowany kosztorys realizacji zadania

8. Załącznik nr 6 - formularz zgłoszenia organizacji

***

KOMUNIKAT


W związku z licznymi pytaniami w sprawie nw. zapisu zawartego w Rozdziale II, pkt 2 Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert stanowiącego załącznik Nr 1 do następujących Ogłoszeń Otwartych Konkursów Ofert, tj.:
1) nr ew. 1/2017/OWzS,
2) nr ew. 2/2017/OWZS,
3) nr ew. 3/2017/OWzS,
4) nr ew. 4/2017/OWzS.
5) nr ew. 5/2017/OWzS,
6) nr ew. 6/2017/OWzS,
7) nr ew. 7/2017/OWzS,
8) nr ew. 11/2017/OWzS.

„W ramach jednego Konkursu uprawniony podmiot może złożyć maksymalnie 3 (trzy) oferty na realizację zadań w formie wspierania oraz 1 (jedną) ofertę na realizację zadania w formie powierzenia.”

Informuję, że jeżeli dany konkurs ofert dotyczy kilku zadań publicznych w formie powierzenia, to Oferent może złożyć jedną ofertę na realizację każdego z zadań publicznych w formie powierzenia objętych danym konkursem.

Dyrektor Departamentu Edukacji,Kultury i Dziedzictwa
wz Michał WIATER