Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A AOTWARTY KONKURS OFERT NR 16/2017/OWZS

| Autor:

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, z późn. zm.), Minister Obrony Narodowej ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia w zakresie <<< czytaj więcej

 

Załącznik nr 1 Regulamin Ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert

Załącznik nr 2 Wzór oferty

Załącznik nr 3 Wzór sprawozdania

Załącznik nr 4 Zaktualizowany harmonogram realizacji zadania

Załącznik nr 5 Zaktualizowany kosztorys realizacji zadania

Załącznik nr 6 Formularz zgłoszenia organizacji

Załącznik nr 7 Karta Oceny Oferty