Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A AZOSTALI OFICERAMI

| Autor:

- W tak uroczystym dniu składam Wam serdeczne żołnierskie gratulacje i przekazuję wyrazy najwyższego uznania. Uznania za sumienną pracę i wytrwałość, bez których dzisiejszy sukces byłby niemożliwy. Jednocześnie proszę, żebyście pamiętali dokładnie słowa ślubowania oficerskiego, mówiące o tym, że „dobro Rzeczypospolitej Polskiej jest naszym prawem najwyższym”. Te słowa powinny być Waszym drogowskazem w służbie, której zasadniczym celem jest dbanie o wysoki poziom bezpieczeństwa naszej Ojczyzny.

Chciałbym podkreślić, że zostając oficerami Wojska Polskiego, stajecie się jednocześnie elitą społeczną, a rodacy nie tylko Wam ufają, ale także, a może przede wszystkim, na Was liczą. Oficer Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej powinien zawsze o tym fakcie pamiętać - powiedział Rektor-Komendant gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka podczas promocji na pierwszy stopień oficerski 142 absolwentów Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu (AWL).

Uroczystość odbyła się 10 listopada br. w Akademii Wojsk Lądowych, a swoją obecnością zaszczycili ją: członek Rady Ministrów i Szef Gabinetu Politycznego Pani Premier Beaty Szydło Pani Minister Elżbieta Witek oraz poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Piotr Babiarz, a także przedstawiciele: Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, duchowieństwa, władz wojewódzkich i samorządowych, uczelni wojskowych i cywilnych.

Aktu promocji na stopień podporucznika dokonał: I Zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego - gen. broni Michał Sikora. Absolwenci, podchodząc do podium, przyklękali na nim, a promujący wypowiadał słowa „W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mianuję Panie i Panów podporucznikami Wojska Polskiego”. Po wygłoszeniu formuły generał dotykał piórem szabli lewego ramienia absolwentów. Podczas uroczystości nowo mianowani oficerowie złożyli uroczyste ślubowanie oraz odśpiewali „Pieśń Rycerską”.

Gratulacje z okazji promocji na pierwszy stopień oficerski oraz pomyślności w dalszej służbie dla dobra Ojczyzny, życzyli absolwentom AWL w skierowanych do Uczelni listach Marszałkowie Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

 - Promocja na pierwszy stopień oficerski 142 absolwentów jest cennym wkładem Akademii w misję zapewnienia bezpieczeństwa naszej Ojczyźnie. Akademii, która jeszcze do niedawna nosiła miano Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych i która wciąż się rozwija – poszerza zakres działania i możliwości. Wierzę, że dzięki ciężkiej pracy i konsekwencji wszystkich współtworzących Jej sukces, stanie się z czasem najlepszą Uczelnią kształcącą dowódców w Europie, co jak wiem, jest ambicją Jego Magnificencji Rektora - Komendanta gen. bryg. dr. hab. inż. Dariusza Skorupki. Już teraz absolwenci Akademii Wojsk Lądowych są elitą i dziś to zaszczytne grono się poszerza - powiedziała Pani Minister Elżbieta Witek, składając życzenia absolwentów od Prezes Rady Ministrów, Pani Premier Beaty Szydło.

- Dzisiejsza promocja na pierwszy stopień oficerski to wasze święto i możecie być dumni z sukcesu który osiągnęliście… - tymi słowami zwrócił się do absolwentów I Zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. broni Michał Sikora, składając Im życzenia pomyślności i wytrwałości w dalszej służbie wojskowej.

- Być oficerem Wojska Polskiego to dla nas duma i zaszczyt. Dziś, wierni ślubowaniu oficerskiemu jako młodzi oficerowie, absolwenci Akademii Wojsk Lądowych, ślubujemy nie szczędzić sił w służbie dla dobra Ojczyzny i bezpieczeństwa kraju – powiedział wyróżniony absolwent ppor. Paweł MAŁKOWSKI, dziękując jednocześnie Rektorowi – Komendantowi oraz kadrze dydaktycznej za wyrozumiałość i cierpliwość okazaną w procesie dydaktycznym.

Duszpasterskiego błogosławieństwa udzielili: Dziekan Wojsk Obrony Terytorialnej ks. płk  Piotr Majka, przedstawiciel Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego ks. płk. Aleksander Konachowicz oraz Ewangelicki Dziekan Wojsk Lądowych ks. ppłk. Sławomir Fonfara.

Za uzyskiwanie wysokich wyników w wykonywaniu zadań służbowych oraz przejawianie inicjatywy w służbie i wzorową postawę, Rektor-Komendant AWL wyróżnił nagrodą rzeczową: ppor. Pawła Małkowskiego, ppor. Wojciecha Twardowskiego oraz ppor. Ewelinę Bućko.

Promocję zakończyła defilada pododdziałów biorących udział w uroczystości, na czele których maszerowały Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych i kompania honorowa AWL. Najbarwniejszymi pododdziałami biorącymi udział w defiladzie były kolumny absolwentów, maszerujące z kwiatami w biało-czerwonym kolorze, które zostały wręczone Im przez licznie przybyłe na uroczystość rodziny.

Promocja na pierwszy stopień oficerski wieńczy okres wytężonej i ciężkiej pracy, w czasie którego absolwenci AWL wprowadzali w życie dewizę AWL - VERITAS, HONOR, PATRIA – prawda, honor, ojczyzna.

Młodzi podporucznicy jako przyszli liderzy o ugruntowanej postawie patriotycznej zasilą szeregi jednostek i instytucji wojskowych na terenie całego kraju.

***

Przed uroczystą promocją na pierwszy stopień oficerski, w Akademickim Centrum Kultury absolwentom Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki zostały wręczone patenty oficerskie.

tekst: kpt. Marcin Jasnowski   

zdjęcia: st. chor. sztab. Marek Kańtoch i szer. pchor. Zofia Szuster-Górska

>>> Zobacz galerię