Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A AZMIANA DOWÓDCY BŁĘKITNEJ BRYGADY

| Autor:

Pułkownik Piotr Trytek oficjalnie przejął obowiązki  dowódcy 12 Brygady Zmechanizowanej  imienia generała Józefa Hallera w Szczecinie.

W uroczystości przekazania obowiązków, która odbyła się 10 stycznia 2017  roku o godzinie 13.00  w koszarach 12  Brygady Zmechanizowanej przy ulicy Wojska Polskiego w Szczecinie, uczestniczyli między innymi wicewojewoda zachodniopomorski Pan Marcin Subocz, władze samorządowe Szczecina i regionu ,  byli dowódcy brygady oraz szefowie i komendanci służb mundurowych miasta i województwa, a także dowódcy jednostek wojskowych 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej.

Kulminacyjnym punktem uroczystości było przejęcie sztandaru 12 Brygady przez nowego dowódcę  i złożenie meldunków dowódcy 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej o zdaniu i objęciu obowiązków dowódcy  Błękitnej Brygady.

Przedstawiając sylwetkę nowego dowódcy , generał dywizji Rajmund Andrzejczakpodkreślił, że pułkownik Trytek  jest doświadczonym oficerem, bardzo dobrze przygotowanym do pełnienia tej funkcji i życzył nowemu dowódcy Błękitnej Brygady  żołnierskiego szczęścia w dowodzeniu jedną z największych, najnowocześniejszych i najlepiej wyszkolonych jednostek w Wojskach Lądowych.

Odchodzący ze stanowiska generał brygady Dariusz Górniak z wielkim sentymentem odniósł się do trzyletniego okresu dowodzenia Błękitną Brygadą „ Z całą satysfakcją mogę stwierdzić, że wszystkie cele i zadania, które przez te 3 lata stawiali nam nasi przełożeni, zostały zrealizowane na najwyższym poziomie. 2014r. to przede wszystkim dyżur części sił brygady w Siłach Odpowiedzi NATO i udział zasadniczych elementów brygady w międzynarodowy ćwiczeniu Dowódcy Operacyjnego RSZ „ANAKONDA 14” na poligonie w Orzyszu.2015r. to formowanie i przygotowanie wspólnie z sojusznikami z Czech, Słowacji, Węgier i Ukrainy Wyszehradzkiej Grupy Bojowej Unii Europejskiej, którą miałem zaszczyt Dowodzić, zakończone międzynarodowym ćwiczeniem certyfikującym COMMON CHALLENGE 15. Jednakże dla mnie i dla Brygady najważniejszym wyzwaniem pierwszego półrocza 2015r. było ćwiczenie inspekcyjne pod kryptonimem „RYŚ 15” w ramach którego cała Brygada została poddana sprawdzianowi prowadzonemu przez DK MON i oceniona jako jedna z nielicznych jednostek w Wojsku Polskim na ocenę bardzo dobrą.”- powiedział

Zdaję sobie sprawę z obowiązku i odpowiedzialności jaka spoczęła na mnie z chwilą przyjęcia sztandaru 12. Brygady Zmechanizowanej z rąk Pana Generała. Obowiązek ten przyjmuję z godnością. Wysoko postawiona przez Pana poprzeczka jest dla mnie wyzwaniem. Wierzę jednak , że mając pod swoim dowództwem  tak znakomitych żołnierzy i pracowników wojska  wspólnymi siłami sprostamy wyzwaniom i zadaniom  jakie stoją przed Naszą Brygadą”- oznajmił obejmujący stanowisko dowódcy Błękitnej Brygady pułkownik Piotr Trytek. Nowy dowódca podkreślił, że zna umiejętności  żołnierzy 12 Brygady Zmechanizowanej, ponieważ uczestniczył z nimi na misji w Iraku i Afganistanie oraz w wielu wspólnych ćwiczeniach i szkoleniach poligonowych.

Po zaprezentowaniu elementu musztry paradnej ,w wykonaniu żołnierzy 14 batalionu Ułanów Jazłowieckich , rozpoczęła się defilada pododdziałów i sprzętu wojskowego. Kolejny etap uroczystości odbył się  w sali tradycji, gdzie  obydwaj dowódcy podpisali stosowne dokumenty, a ustępujący dowódca generał  brygady Dariusz Górniak wręczył  nowemu dowódcy Błękitnej Brygady pułkownikowi Piotrowi Trytkowi - Odznakę Pamiątkową 12 Brygady Zmechanizowanej.

 

Tekst i zdjęcia: kpt. Janusz Błaszczak