Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A AZGRUPOWANIE POLIGONOWE PK. MARS – 18

| Autor:

Od 14 maja żołnierze 5. Lubuskiego pułku artylerii biorą udział w zgrupowaniu  poligonowym pk. MARS – 18, które odbywa się na obiektach szkoleniowych Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu.

We wtorek 15 maja odbyło się uroczyste rozpoczęcie zgrupowania, dowódca uroczystości ppłk Marek Wasielewski złożył meldunek pełniącemu obowiązki Szefa Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii płk dypl. Zenonowi Wiśniewskiemu o gotowości ćwiczących pułków artylerii do uroczystości. Po podniesieniu flagi państwowej i odegraniu Mazurka Dąbrowskiego głos zabrał płk Zenon Wiśniewski. Szef Zarządu WRiA i zwracając się do żołnierzy zaznaczył, że zgrupowanie to przede wszystkim szkolenie połączone ze wsparciem ogniowym, cykl zajęć metodycznych oraz doskonalących umiejętności posługiwania się środkami rozpoznania oraz bojowymi. Zaapelował też, o ,,bezwzględne przestrzeganie wszystkich warunków bezpieczeństwa, aby na koniec zgrupowania każdy ćwiczący żołnierz cało i bezpiecznie mógł stwierdzić, że wykonał wszystkie stojące przed nim zadania i miał poczucie bardzo dobrze wypełnionego żołnierskiego obowiązku’’.

Po uroczystości odbył się instruktaż z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, ppoż. oraz  zachowania szczególnej ostrożności podczas ćwiczenia na obiektach szkoleniowych, którego udzieliły osoby funkcyjne z CSAiU. Następnie przedstawiciel Placówki Żandarmerii Wojskowej z Torunia przestrzegł żołnierzy pod kątem bezpieczeństwa poruszania się pojazdów i sprzętu po drogach użytku publicznego, kładąc szczególny nacisk na trzeźwość i rozwagę.

***************************************************************************

W dalszej części tego dnia odbyła zbiórka sulechowskich artylerzystów, gdzie oficer sekcji S-1 odczytał rozkaz organizacyjny, a dowódca 5 . pułku artylerii płk Jacek Kiliński w uzupełnieniu instruktażu dodał, że każdy ma respektować wszystkie nakazy i zakazy, które zostały zawarte w instrukcjach, zaleceniach i rozkazach.

Pierwszym pododdziałem, który został poddany sprawdzeniu wyszkolenia jest dywizjon dowodzenia pułku dowodzony przez ppłk Mariusza Lewczuka. W ćwiczeniu taktyczno – specjalnym pk. Krokus – 18 żołnierze ddow zostaną sprawdzeni z realizacji zabezpieczenia dowodzenia i rozpoznania podczas wsparcia ogniowego. Ćwiczeniem kieruje osobiście dowódca 5pa płk Kiliński. Planowane zakończenie sprawdzenia umiejętności przez ddow przewidziane jest na piątek 18 maja, po którym zostanie dokonana analiza, przeprowadzone omówienie oraz przedstawienie wniosków.

Autor i zdjęcia: st. chor. Tomasz Rybarczyk