Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A AWSPÓLNY REJS

| Autor:

Polscy i zagraniczni podchorążowie studiujący w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni wyruszyli 12 lutego br., w dwumiesięczny rejs na pokładzie okrętu szkolnego ORP Wodnik.

Okręt wraz z 50 podchorążymi wyszedł z Portu Wojennego w Gdyni udając się na Zatokę Perską.

W Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte studia odbywają podchorążowie z Kataru, Kuwejtu oraz Arabii Saudyjskiej. W trakcie praktyki na okręcie podzieleni będą na różne grupy szkoleniowe ze względu na rok studiów. 15 podchorążych z Kuwejtu oraz 10 podchorążych z Kataru odbędzie praktykę astronawigacyjną, podczas której będą mogli wykorzystać zdobytą wcześniej wiedzę teoretyczną pływając po wielu ciekawych z nawigacyjnego punktu widzenia akwenach. Będzie to dla nich prawdziwy sprawdzian umiejętności oraz wyznacznik efektywności przyswajanych informacji w murach Akademii.

Drugą grupę stanowić będzie 15 podchorążych z Arabii Saudyjskiej, którzy w ramach praktyki marynarskiej uczyć się będą podstaw funkcjonowania na okręcie. System wachty morskiej, prowadzenie obserwacji wzrokowej oraz sterowanie okrętem to tylko niektóre elementy z którymi będą mieli styczność. Będzie to dla nich pierwsze zetknięcie z żywiołem na otwartym morzu podczas którego niezbędnym będzie wykonywanie swoich obowiązków.

Swoją praktykę specjalistyczną odbywać będzie również 10 podchorążych polskich trzeciego roku. Każdy rok studiów wojskowych wieńczą praktyki o określonym charakterze, celu i długości. W tym roku będą mieli okazję uczestniczyć w dodatkowym rejsie, który będzie dla nich nie tylko utrwaleniem własnej wiedzy nawigacyjnej, ale przede wszystkim prowadzeniem działalności instruktorskiej oraz dowódczej skupionej wokół zagranicznych podchorążych. Będą oni wsparciem dla kadry dydaktycznej Akademii oraz załogi okrętu.

Istotnym elementem studiów wojskowych w Akademii Marynarki Wojennej są cykliczne praktyki na okrętach MW oraz w jednostkach brzegowych MW. Po pierwszym roku przyszli oficerowie odbywają praktykę marynarską, która polega na wpojeniu podstaw marynarskiego rzemiosła tj. prac okrętowych oraz organizacji życia na okręcie. Drugi rok studiów wieńczy rejs astronawigacyjny podczas którego testowane są umiejętności prowadzenia nawigacji na podstawie położenia ciał niebieskich. Ponadto w programie studiów znajduje się również praktyka uzbrojeniowa po 3 roku oraz oficerska po 4. Tuż przed promocją oficerską podchorążowie odbywają praktyki stażowe w jednostkach do których otrzymali uprzednio przydziały służbowe.

W Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdynia studiują nie tylko podchorążowie polscy oraz studenci cywilni, ale również od trzech lat podchorążowie zagraniczni. Arabia Saudyjska, Katar oraz Kuwejt oddelegowują swoich przyszłych oficerów, aby w murach AMW nauczyli się nie tylko marynarskiego rzemiosła, ale również wojskowej dyscypliny, języków obcych oraz posiedli wiedzę i umiejętności techniczne. Aktualnie naukę pobiera 105 zagranicznych studentów wojskowych.

Dla załogi okrętu ORP „Wodnik” będzie to kolejny długi rejs z podchorążymi. Okręt szkolny czynnie uczestniczy w procesie wyszkolenia przyszłego oficera i podoficera Marynarki Wojennej RP. Na okręcie prowadzone są praktyki kandydackie, praktyki nawigacyjno – szkoleniowe oraz praktyki podoficerskie, w czasie których studenci mają okazję zapoznać się z warunkami służby na okrętach Marynarki Wojennej. Praktykanci uczestniczą w procesie dowodzenia zasobami ludzkimi, szkolenia techniczno–specjalistycznego, użycia uzbrojenia i długotrwałego obsługiwania mechanizmów. Zapoznają się również ze środkami ratunkowymi i zasadami postępowania w warunkach zagrożenia życia na morzu. Poznają tradycje Marynarki Wojennej, mają możliwość praktycznego zastosowania „Regulaminu służby na okrętach MW”, „Ceremoniału morskiego” oraz „Metodyki szkolenia bojowego”. Uczestniczą w uroczystościach rocznicowych i patriotycznych godnie reprezentując biało-czerwona banderę na morzach i oceanach świata. Podczas czterech dekad służby pod biało-czerwoną banderą ORP „Wodnik” uczestniczył w procesie szkolenia ponad 3 tysięcy przyszłych oficerów Marynarki Wojennej.