Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A AWOJSKOWE AWANSE NA 15 SIERPNIA I 11 LISTOPADA

| Autor:

Do końca roku na wyższy stopień wojskowy w ramach tego samego stanowiska awansowani zostaną oficerowie młodsi, podoficerowie i szeregowi zawodowi. Według szacunków MON-u, mianowania otrzyma około 10 tys. żołnierzy, ponad połowa z nich to podoficerowie. Warunkiem jest piątka z opiniowania i odpowiedni staż służby. Najbliższe nominacje – 15 sierpnia i 11 listopada.

Minister obrony narodowej ustalił limit awansów w 2018 roku wyłącznie dla tych żołnierzy, którzy bez zmiany stanowiska mogą zostać mianowani na wyższy stopień. Na awans mogą więc liczyć oficerowie młodsi (od podporucznika do kapitana), szeregowi zajmujący stanowiska, na których można służyć, mając jeden z dwóch stopni etatowych, a także podoficerowie – w tym przypadku mowa o trzech stopniach etatowych (wśród podoficerów młodszych: kapral, starszy kapral i plutonowy; podoficerów: sierżant, starszy sierżant i młodszy chorąży; podoficerów starszych: chorąży, starszy chorąży i starszy chorąży sztabowy).

– Choć decyzja dotyczy limitu awansowego, w rzeczywistości granicy liczbowej nie wskazuje. Oznacza to, że wszyscy żołnierze którzy mają możliwość awansu w ramach zajmowanego obecnie stanowiska oraz spełniają wymogi ustawowe, będą mogli zostać mianowani w dniu Święta Wojska Polskiego lub w Święto Niepodległości – mówi kmdr Wiesław Banaszewski, przewodniczący Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych WP.

Aby awansować, trzeba jednak spełniać dwa warunki. Pierwszym jest uzyskanie co najmniej bardzo dobrej oceny podczas ostatniego opiniowania. Drugi to odpowiedni dla danego korpusu staż służby na zajmowanym stanowisku. Dla oficerów młodszych i podoficerów wynosi on co najmniej trzy lata, w przypadku szeregowych – co najmniej pięć.

Jednak, jak zaznaczają przedstawiciele MON-u, na awans mają też szansę żołnierze z krótszym stażem, a konkretnie oficerowie i podoficerowie którzy na danym stanowisku służą co najmniej dwa lata, oraz szeregowi, którzy służą minimum trzy lata. Tu jednak warunkiem koniecznym jest ocena wzorowa z ostatniej opinii służbowej.

Według szacunków Ministerstwa Obrony Narodowej warunki konieczne, by w tym roku uzyskać awans, będzie spełniać około 9854 żołnierzy. Najwięcej, bo ponad 5,5 tysiąca to podoficerowie, w tym 1389 podoficerów starszych, 1603 podoficerów oraz 2607 podoficerów młodszych. Na wyższy stopień może też liczyć 3372 szeregowych zawodowych oraz 883 oficerów młodszych.

W 2017 roku na podstawie podobnej decyzji awanse na wyższy stopień wojskowy otrzymało prawie 6 tys. szeregowych, podoficerów oraz oficerów młodszych.

Wcześniej liczba awansów była ściśle ograniczona, powodem były m.in. możliwości finansowe resortu. W 2015 roku na przykład w ramach ministerialnego limitu awanse otrzymało zaledwie 3700 wojskowych, w tym ponad 2700 podoficerów, 650 szeregowych i 250 oficerów młodszych.

Tekst: Paulina Glińska.

Fot. Pułk Reprezentacyjny Wojska Polskiego.