Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A AWDZIĘCZNI BOHATEROM – ŻOŁNIERZOM NIEZŁOMNYM

| Autor:

Upowszechnienie wiedzy na temat Podziemia Niepodległościowego i Żołnierzy Niezłomnych, którzy walczyli o niepodległość Ojczyzny to główne cele konkursu Wdzięczni Bohaterom – Żołnierzom Niezłomnym, ogłoszonego przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Na wsparcie bohaterów Podziemia Niepodległościowego Ministerstwo  przeznaczyło 1 200 000 zł.

Od 15 stycznia 2019 roku organizacje pożytku publicznego mogą składać oferty  w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań związanych z uczczeniem i podtrzymywaniem pamięci o Żołnierzach Niezłomnych. 

Zadania konkursowe obejmują m. in. udzielanie kombatantom pomocy w życiu codziennym i organizację transportu na uroczystości organizowane m. in. z okazji narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, wybuchu Powstania Warszawskiego czy Święta Wojska Polskiego. Wśród zadań mogą być także te, które związane są organizacją przedsięwzięć patriotycznych (wystawy, lekcje historii, debaty, konkursy historyczne).

Celem konkursu jest wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej oraz świadomości historycznej Polaków.  Konkurs ma także na celu propagowanie postaw patriotycznych w społeczeństwie, upowszechnianie wiedzy na temat Podziemia Niepodległościowego i jego Bohaterów oraz  wsparcie kombatantów i żołnierzy polskiego Podziemia Niepodległościowego.

Każdy podmiot może złożyć maksymalnie dwie oferty na realizację wskazanych powyżej zadań. Zachęcamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i wolontariuszy do udziału w Konkursie.

Oferty należy składać na adres:

Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON

Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa z dopiskiem na kopercie OTWARTY KONKURS OFERT NR 1/2019/WD/DEKiD

 

Szczegółowe warunki uczestnictwa w konkursie i realizacji zadań określono w regulaminie Konkursu oraz załącznikach dostępnych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MON.