Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A AWARSZAWSCY SPECŻANDARMI NA ĆWICZENIACH W CHORWACJI

| Autor:

Na przełomie września i października po raz kolejny doświadczeniami wymienili się żołnierze chorwackiej jednostki antyterrorystycznej MP (ATVP) i Oddziału Specjalnego ŻW w Warszawie.

Grupa kilkunastu warszawskich specżandarmów, w ramach ćwiczeń oddziałów specjalnych odbywających się na terenie Chorwacji, 10 dni szkoleniowych realizowała szereg przedsięwzięć z zakresu: taktyki działań ochronnych, strzelań specjalnych, a także elementów rozpoznania pirotechnicznego oraz desantowania w środowisku wodnym.
Na pierwszym etapie ćwiczeń odbywających się na bazie ośrodka poligonowego realizowano wspólne strzelania, w czasie których strony prowadzące zajęcia prezentowały swoje rozwiązania poszczególnych wariantów taktyczno-strzeleckich. Nasi operatorzy przeprowadzili pokazowe zajęcia metodyczne w oparciu o strzelania z karabinka HK 416, natomiast gospodarze zaprezentowali szereg ciekawych strzelań z pistoletów maszynowych i broni krótkiej sprawdzających wiele elementów z wyszkolenia operatora oraz zespołu.

Strzelcy wyborowi mieli doskonałą okazję to sprawdzenia swoich umiejętności w czasie zajęć, w których prowadzono ogień z różnych odległości, porównując skuteczność kilku rodzajów karabinów będących na wyposażeniu obu jednostek.

Zasadniczym przedsięwzięciem żandarmów z Wydziału Ochrony było zgrywanie procedur postępowania w sytuacjach szczególnych podczas pobytu osoby ochranianej poza granicami państwa.
We współdziałaniu z chorwacką ATVP przygotowano i przeprowadzono wspólne ćwiczenie ze scenariuszem, który przewidywał wizytę przedstawicieli władz państwowych objętych ochroną chorwackich i polskich żandarmów. W trakcie ćwiczenia symulowano próbę ataku bezpośrednio na VIP-a, jak i na kolumnę pojazdów ochronnych.
Strona polska odpowiadała za zorganizowanie ochrony bezpośredniej, a strona chorwacka za zabezpieczenie terenu oraz wsparcie taktyczne w przypadku ataku.
Oprócz praktycznych ćwiczeń zorganizowano również warsztaty z zakresu planowania, przygotowania i realizacji zadania ochronnego. Wymiana doświadczeń obejmowała proces dowodzenia, utrzymania łączności oraz współdziałania z innymi podmiotami odpowiedzialnymi za zapewnienie bezpieczeństwa.

Kolejny etap szkolenia odbył się w ośrodku dysponującym środkami do prowadzenia działań w środowisku wodnym. Zajęcia rozpoczęto przećwiczeniem postępowania podczas sytuacji szczególnych, do których może dojść na akwenie wodnym. Zrealizowano zagadnienia z technik przeprawowych w warunkach morskich oraz elementy desantowania z łodzi motorowych.
Na tym etapie ćwiczenia skupiono się głównie na nauce technik rozpoznania pirotechnicznego obiektów pływających, infrastruktury portowej znajdującej się pod wodą oraz na sposobach przeprowadzenia rozpoznania dna w strefie przebywania osób podlegających ochronie.

Wspólne ćwiczenia były świetną okazją do doskonalenia taktyki i techniki zarówno działań specjalnych w kontekście kontrterrorystycznym, jak i działań ochronnych z naciskiem na prowadzenie rozpoznania pirotechnicznego rejonów, obiektów i instalacji nawodnych oraz podwodnych.
Pobyt na chorwackim poligonie zakończono omówieniem zadań zrealizowanych w ramach szkolenia oraz przedstawieniem wniosków, które będą uwzględnione przy opracowywaniu planu następnych ćwiczeń.

Tekst: Matys/Karol, foto: Leny/Kaczor
Źródło: http://zw.wp.mil.pl/pl/1_5416.html