Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A AVIII FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

| Autor:

Uprzejmie zapraszamy do udziału w VIII Forum Organizacji Pozarządowych pn.”Wojsko dla Społeczeństwa”, które odbędzie się w dniach 30.11. - 3.12.2017 r. w Poznaniu.

Głównym celem forum jest stworzenie corocznej możliwości wymiany myśli i doświadczeń wynikających ze współpracy wojska z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz obronności państwa, jak również podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej.

Zagadnienia poruszane podczas tegorocznego Forum dotyczyć będą m.in. współpracy w zakresie tworzenia społecznego zaplecza dla sił zbrojnych, w tym omówienie możliwości oraz ograniczeń formalnoprawnych w zakresie wspierania przez resort obrony narodowej organizacji pozarządowych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad współpracy wprowadzonych decyzją nr 187/MON, jak również realizacji zadań publicznych (m.in. omówienie procedury zlecania zadań w MON) oraz sprawowania kontroli i nadzoru nada ich realizacją.

Dodatkowo, uczestnicy Forum będą mieli  możliwość zwiedzenia 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach oraz Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych
w Poznaniu.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, w forum uczestniczyć może maksymalnie dwóch przedstawicieli reprezentujących jedną organizację pozarządową.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy - Forum Poznań 2017 należy przesłać do Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa w terminie do dnia 23 listopada 2017 r.

>>> FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Koszty pobytu uczestników oraz koszty programowe związane z realizacją forum pokrywa organizator. Program forum oraz lista uczestników zostanie zamieszczona na stronie internetowej w późniejszym terminie.

Szczegółowe informacje dotyczące forum można uzyskać również kontaktując się telefonicznie pod nr. tel. 261 840 143 lub 261 840 142 oraz 261 840 175, 261 840 208, a także na adres e-mail: wDEKiD@mon.gov.pl.