Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A ATRENING SZTABOWY PK. MAŁKA -18

| Autor:

Doskonalenie obsady organu dowodzenia oraz ćwiczenie elementów planowania działań przemieszczenia, było celem przeprowadzonego we wtorek 13 lutego treningu sztabowego w 5 pułku artylerii.

Trening został przeprowadzony na Ośrodku Szkolenia Taktyczno Ogniowego Artylerii, gdzie doskonalono umiejętności osób funkcyjnych organu dowodzenia, węzła łączności, grupy zabezpieczenia oraz komendanta SD.

Aby utrzymać wysoki poziom zgrania sztabu pułku oraz całej obsady stanowiska dowodzenia, okresowo prowadzone są treningi. Zadaniem osób funkcyjnych podczas tego typu zajęć jest rozwiązanie określonego problemu taktycznego oraz wypracowanie danych do decyzji dowódcy. Tematem rozpatrywanym podczas opisywanego treningu, było przemieszczenie pododdziałów pułku na dużą odległość sposobem kombinowanym.

Jednym z celów było skoordynowanie wszystkich komórek organizacyjnych, aby podczas składania decyzji w całość nie dochodziło do wykluczających się rozbieżności.

Swoje umiejętności szkolili również żołnierze dywizjonu dowodzenia, którzy w ramach zintegrowanych zajęć rozwinęli i ochraniali stanowisko dowodzenia pułku.

Autor i zdjęcia: st. chor. Tomasz Rybarczyk