Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A ASTANOWIMY WSPÓLNOTĘ, KTÓRA GWARANTUJE BEZPIECZEŃSTWO

| Autor:

– Tworzymy wspólnotę, która jest najsilniejszym sojuszem w historii świata. Stanowimy wspólnotę państw wolnych, która gwarantuje nam wszystkim bezpieczeństwo – powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas spotkania premierów i ministrów obrony państw Grupy Wyszehradzkiej (V4).

W niedzielę, 10 marca, w 1. Brygadzie Pancernej w Wesołej odbyło się spotkanie premierów Polski, Węgier, Czech i Słowacji oraz ministrów obrony tych  krajów z okazji członkostwa Państw Grupy Wyszehradzkiej w NATO. W tym roku przypada 20. rocznica wstąpienia Polski, Czech i Węgier do NATO oraz 15. rocznica wstąpienia Słowacji do NATO.

 Dziś nie wyobrażamy sobie Sojuszu Północnoatlantyckiego bez naszych państw. Jesteśmy solidarni wobec siebie, stanowimy wspólnotę, która gwarantuje bezpieczeństwo –mówił podczas uroczystości minister Błaszczak. Szef MON podkreślił w swoim wystąpieniu, że po 20 latach od przystąpienia do NATO Polski, Czech i Węgier, kraje te są już doświadczonymi członkami Sojuszu.

O wartości państw Grupy Wyszehradzkiej w sojuszu NATO mówił w swoim wystąpieniu także premier Mateusz Morawiecki. – W ciągu minionych 20 lat nasze państwa udowodniły, że są wartościowymi członkami NATO, a Sojusz pokazał, że niezmiennie pozostaje gwarantem wspólnego bezpieczeństwa. Jest to możliwe wyłącznie dzięki temu, że wspólnymi siłami dbamy, aby techniczna operacyjność wojskowa była na najwyższym możliwym poziomie - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

– Unia Europejska i NATO są filarami naszego bezpieczeństwa i dobrobytu. Obowiązkiem naszych krajów jest umacnianie sojuszu i poszukiwanie wspólnego języka w kontaktach z naszymi sąsiadami – podkreślał w swoim wystąpieniu premier Słowacji Peter Pellegrini.

Viktor Orban, premier Węgier przypomniał, że NATO powstało po to, aby zapewniać pokój, bezpieczeństwo, stabilność i dobrobyt, najpierw na obszarze atlantyckim, a potem na całym świecie. – Chcemy to zachować i dzisiaj, czyli nie tylko dla siebie, ale chcemy to zabrać również tam, do tych ludzi, którzy teraz żyją w warunkach wojen domowych – dodał premier Orban.

O wstąpieniu do NATO, jako przełomowej decyzji, która wpływa na zwiększenie poziomu  bezpieczeństwa mówił także premier Czech Andrej Babisz. – Przed 20 laty NATO stało się filarem bezpieczeństwa i zdolności obronnych większości państw w Europie Środkowo-Wschodniej. (…) Rozumiemy członkostwo w NATO, że ktoś będzie nas bronił, ale to jest też nasza aktywna odpowiedzialność i współodpowiedzialność za pozostałych. Obowiązek kolektywnej obrony odbieramy bardzo poważnie i nie poddajemy go w wątpliwość – mówił premier Czech.

Spotkanie premierów i ministrów V4 odbyło się w 1 Warszawskiej Brygadzie Pancernej, której żołnierze już wkrótce rozpoczną służbę w ramach misji NATO w Afganistanie.

– Żołnierze z 1. Brygady Pancernej już niebawem w ramach polskiego kontyngentu w Afganistanie rozpoczną służbę w misji pod flagą Sojuszu Północnoatlantyckiego. To jest też symbol naszej współpracy, to jest symbol naszej troski o wspólne bezpieczeństwo –przypomniał minister.


Premierzy i ministrowie obrony obejrzeli także prezentację wyszkolenia żołnierzy Wojska Polskiego.
 
***
W tym roku przypada 20. rocznica wstąpienia Polski, Czech i Węgier do NATO oraz 15. rocznica wstąpienia Słowacji do NATO.

Przez 20 lat członkostwa w Pakcie Północnoatlantyckim Polska swoją postawą i zaangażowaniem udowodniła, że jest wiarygodnym i aktywnym sojusznikiem. Siły Zbrojne RP wnoszą wymierny wkład w inicjatywy NATO – takie jak: wzmocniona Wysuniętą Obecność na wschodniej i południowej flance, czyli eFP (ang. enhanced Forward Presence) i dostosowana Wysuniętą Obecność, czyli tFP (ang. tailored Forward Presence).   W inicjatywie eFP, Polska odgrywa szczególną rolę. Jest jednym z państw gospodarzy, jest również państwem delegującym swoje siły do jednej z grup. Tworzy na swoim terytorium wielonarodowe dowództwo dywizyjne w Elblągu, które ma zadanie koordynowania działań wszystkich grup eFP.

Siły Zbrojne RP poprzez uczestnictwo w operacjach, misjach i ćwiczeniach sojuszniczych osiągnęły pełną interoperacyjność.

Polska regularnie wydziela dowództwa i pododdziały do Sił Odpowiedzi NATO (tzw. NATO Response Force), gdzie w 2015 dowodziła komponentem sił specjalnych, a w 2016 roku siłami obrony przed bronią masowego rażenia. Polskie kontyngenty wojskowe biorą czynny udział w operacjach NATO (Resolute Support, KFOR), w stałych zespołach okrętowych Sojuszu (obecnie ORP „Kontradmirał X. Czernicki”) oraz w działaniach wspierających bezpośrednio naszych sojuszników, jak Baltic Air Policing.

W Polsce odbywają się największe i najważniejsze ćwiczenia Sojuszu, takie jak „Noble Jump 2015”, „Brilliant Jump 2016”, czy wcześniej „Steadfast Jazz 2013”. Organizowana przez Polaków w cyklu dwuletnim „Anakonda” uzyskała status największego w regionie międzynarodowego ćwiczenia wojsk sojuszniczych i partnerskich.

Inwestycje w kluczową infrastrukturę, powołanie Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy, utworzenie Wielonarodowego Korpusu Północny Wschód czy Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód, a także delegowanie polskich kontyngentów do kluczowych misji i operacji NATO to tylko przykłady rosnącego znaczenia Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim.

W 2016 roku w Warszawie odbył się szczyt NATO. Do Polski przybyli  najwyżsi przedstawiciele państw członkowskich i partnerskich. Szczyt okazał się być jednym z najważniejszych w najnowszej historii Sojuszu Północnoatlantyckiego. Zdecydowano m.in. o realnym wzmocnieniu bezpieczeństwa wschodniej flanki Sojuszu poprzez rozmieszczenie na jej obszarze pododdziałów sojuszniczych, które zwiększają zdolność do natychmiastowej obrony przed jakimkolwiek zagrożeniem.

>>> Galeria - Stanowimy wspólnotę, która gwarantuje bezpieczeństwo