Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A AREKRUTACJA DYRYGENTÓW NA POTRZEBY ORKIESTR WOJSKOWYCH

| Autor:

W Siłach Zbrojnych RP funkcjonuje 20 orkiestr wojskowych. Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON rozpoczął przygotowania do rekrutacji dyrygentów na stanowiska dowódców-kapelmistrzów orkiestr. Mogą nimi zostać żołnierze - absolwenci uczelni artystycznych, legitymujący się tytułem magistra sztuki w zakresie dyrygentury.

Przed objęciem stanowisk niezbędne jest ukończenie kursu oficerskiego w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Po ukończeniu kursu, kandydaci są promowani na pierwszy stopień oficerski – podporucznika. Osoby zainteresowane zobowiązane są przystąpić do egzaminu specjalistycznego w zakresie sztuki dyrygenckiej.

Celem egzaminu jest weryfikacja i sklasyfikowanie kandydatów na podstawie ich praktycznych umiejętności specjalistycznych. Egzamin odbywa się w oparciu o przyjęte „Wytyczne do przeprowadzenia egzaminu wstępnego w zakresie sztuki muzycznej  dyscyplinie dyrygentura, dal kandydatów na oficerów w korpusie osobowym wychowawczym, grupie osobowej orkiestr i zespołów estradowych” (w załączniku).

Egzamin odbędzie się 26 października 2018 r. o godz. 9.00, w siedzibie Orkiestry Koncernowej Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego (Warszawa, ul. 11 Listopada 17/19).

Koordynatorem przedsięwzięcia jest Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON.

WYTYCZNE DO EGZAMINU

Fot. DGW.