Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A APRZYGOTOWANIA CZAS ZACZĄĆ

| Autor:

W dniach 13-16 lutego w 2 Brygadzie Zmechanizowanej rozpoczęto cykl przedsięwzięć przygotowujących stan osobowy brygady do ćwiczenia pk. „DRAWA-17”.

Złocieniecka brygada przygotowania do niezwykle ważnego ćwiczenia, które czeka żołnierzy w miesiącu marcu rozpoczęła pełną parą. W ciągu kilku dni szkolił się nie tylko sztab brygady ale również wszystkie rozwinięte pododdziały. Batalion dowodzenia realizował ćwiczenie taktyczno-specjalne natomiast batalion zmechanizowany i logistyczny zajęcia zintegrowane.

Zasadniczym celem treningu sztabowego było doskonalenie praktycznych umiejętności całej obsady stanowiska dowodzenia w zakresie wykonywania obowiązków na etatowych funkcjach. Ponad to, należało zgrać osoby funkcyjne pionów i sekcji w dziedzinie analizy i opracowania danych niezbędnych do podjęcia przez Dowódcę najlepszej decyzji do otrzymanego zadania.

Kolejnym niezwykle ważnym elementem było szkolenie batalionu dowodzenia. Ćwiczący pododdział miał za zadanie rozwinąć i zabezpieczyć funkcjonowanie stanowiska dowodzenia brygady w warunkach mobilnych. Aby osiągnąć zamierzony efekt należało zgrać elementy systemu dowodzenia, systemu zabezpieczenia logistycznego, elementy systemu ochrony i obrony oraz komórki funkcyjne komendy stanowiska dowodzenia. W trakcie ćwiczenia taktyczno-specjalnego żołnierze doskonalili umiejętności wykonywania zadań w różnych warunkach terenowych i atmosferycznych w dzień i w nocy z wykorzystaniem sprzętu bojowego.

Zajęcia zintegrowane batalionu zmechanizowanego i logistycznego to ostatni ale nie mniej waży element całego szkolenia brygady. Żołnierze tych pododdziałów doskonalili się w obsłudze sprzętu i wyposażenia będącego na ich wyposażeniu. Jednym z celów postawionych przez dowódców było również podniesienie poziomu sprawności psychofizycznej w warunkach zimowych.

Dowódca Brygady pułkownik dyplomowany Artur Pikoń był zadowolony z efektu jaki został osiągnięty na koniec ćwiczenia. Podziękował wszystkim uczestnikom za trud i wysiłek włożony w szkolenie.

Tekst: por. Paulina POPIEL

Zdjęcia: por. Paulina POPIEL