Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A APROMOCJA PODOFICERSKA STUDENTÓW

| Autor:

10 sierpnia br. w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia zakończyło się kształcenie kandydatów na podoficera w pilotażowym programie szkolenia modułu podoficerskiego edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej.

Podczas uroczystego apelu ponad 230 słuchaczy I turnusu modułu podoficerskiego otrzymało świadectwa ukończenia szkolenia oraz zostało promowanych na pierwszy stopień podoficerski. Świadectwa oraz akty mianowania wręczył zastępca komendanta CSAiU ppłk Remigiusz Zieliński, szef Wydziału Dydaktycznego ppłk Roman Piotrowski oraz Komendant Ośrodka Szkolenia Legii Akademickiej mjr Adam Lilla. Ppłk Zieliński w swoim przemówieniu, podziękował wszystkim słuchaczom za sumienność i zaangażowanie, jakim wykazali się w trakcie krótkiego, ale jakże intensywnego okresu szkolenia.

Uroczysta zbiórka była również okazją do podziękowania żołnierzom z Ośrodków Szkolenia Legii Akademickiej za pracę włożoną w szkolenie „świeżo upieczonych” kaprali rezerwy. Uroczystość zakończyła ostatnia wspólna defilada pododdziałów.

W przeddzień zakończenia modułu podoficerskiego, pod bacznym okiem komisji egzaminacyjnej z toruńskiego Centrum oraz Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu, słuchacze I turnusu przystąpili do egzaminów końcowych. W ich trakcie ocenie poddano zarówno wiedzę teoretyczną słuchaczy, jak również umiejętności praktyczne m.in. z: metodyki szkolenia wojskowego, taktyki, szkolenia strzeleckiego oraz łączności, terenoznawstwa czy zabezpieczenia medycznego działań bojowych. 

Tekst i zdjęcia: kpt. Agnieszka Śmiechowska.