Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A ALEGIA AKADEMICKA NA POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ

| Autor:

W dniu 11.01.2018 r. na Politechnice Warszawskiej, Legia Akademicka przeprowadziła wykład inauguracyjny wraz z pokazem dynamicznym dla warszawskich studentów.

Studenci również mieli okazję do sprawdzenia swoich umiejętności strzeleckich w krytej strzelnicy dostarczonej przez PGZ ZMT Tarnów.

Program Legia Akademicka skierowany jest do studentów, którzy będą chcieli zdobyć nowe umiejętności w ramach podstawowego szkolenia wojskowego. Projekt został przygotowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej wspólnie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego i wpisuje się w oczekiwania studentów, poszukujących dodatkowych możliwości podniesienia kwalifikacji i sprawdzenia się w wymagających warunkach działania w wojsku.

Legia Akademicka nawiązuje do ochotniczej formacji wojskowej utworzonej 11 listopada 1918 roku z młodzieży studenckiej uczelni warszawskich o tej samej nazwie, która 26 listopada 1918 roku została przeformowana w regularny oddział piechoty Wojska Polskiego, 36 Pułk Piechoty Legii Akademickiej.

Celem wdrażanego programu jest rozpowszechnienie wiedzy i umiejętności wśród studentów i przygotowanie ich do wykonywania podstawowych zadań w ramach drużyny piechoty. Studenci dzięki szkoleniu zdobędą wiedzę z zakresu m.in. realizacji misji SZ RP, otoczenia międzynarodowego w aspekcie militarnym, zależności pomiędzy elementami systemu obronnego RP (cywilny i demokratyczny nadzór nad siłami zbrojnymi, w tym zwierzchnictwo). W kolejnych etapach szkolenia Legia Akademicka wykształci oficerów rezerwy. Dzięki szkoleniu studenci zgłębią zagadnienia dotyczące wiedzy ogólnowojskowej. Ale nie tylko - zdobędą również nowe umiejętności takie jak: zarządzanie sobą, umiejętność pracy w zespole i wzajemna odpowiedzialność, doświadczenie działania pod presją, podniosą  sprawność fizyczną, a przede wszystkim będą mieli okazję do przełamywania swoich słabości. Dzięki temu studenci poszerzą spektrum kwalifikacji, co z pewnością pozytywnie zostanie ocenione przez przyszłego pracodawcę lub wykorzystane przez samych studentów do realizacji ich osobistych planów.

Program szkolenia Legii Akademickiej przewiduje 30 godzin zajęć na uczelniach, zapewniając teoretyczne przygotowanie studentów do objęcia funkcji odpowiednio szeregowego i podoficera rezerwy. Zajęcia odbędą się w formie wykładów. Przewiduje się również możliwość wsparcia procesu dydaktycznego poprzez wykorzystanie metod i technik kształcenia (szkolenia) na odległość, tzw. e-learningu. Zajęcia e-learningowe będą stanowiły uzupełnienie tradycyjnych form prowadzenia działalności dydaktycznej.

Kolejnym etapem będzie część praktyczna prowadzona w jednostkach wojskowych i wojskowych centrach szkolenia, która zostanie przeprowadzona w przerwie wakacyjnej w 2018 r. Część praktyczna będzie trwać 42 dni. Pierwsza połowa (21 dni) zostanie przeznaczona na wyszkolenie szeregowego rezerwy. Po tym czasie student będzie mógł złożyć przysięgę wojskową, poszerzając tym samym praktyczne możliwości współpracy z Siłami Zbrojnymi RP. Druga połowa będzie poświęcona na przygotowanie podoficera rezerwy.

59 uczelni z całej Polski m.in. Koszalina, Bydgoszczy, Gdańska, Krakowa, Katowic, Poznania i Warszawy oraz ponad stu wykładowców zadeklarowało już współpracę z MON oraz MNiSW. Szkolenie praktyczne będzie realizowane w 13 jednostkach wojskowych i wojskowych centrach szkolenia.

***

Podstawa prawna: Decyzja Nr 146/MON z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie wdrożenia programu pilotażowego edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej.