Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A AKOBIETY - ŻOŁNIERZE W WOJSKU POLSKIM

| Autor:

W Wojsku Polskim służy 5829 żołnierzy - kobiet, co stanowi prawie 6% wszystkich żołnierzy zawodowej służby wojskowej. Liczba kobiet decydujących się na założenie munduru wojskowego systematycznie wzrasta. W 2017 r. w Wojsku Polskim służyło 863 kobiet więcej niż w roku 2016.

Rada ds. Kobiet

Przedstawicielem żołnierzy-kobiet w resorcie obrony narodowej jest Rada ds. Kobiet. Do jej zadań należy przedstawianie Ministrowi Obrony Narodowej opinii i analiz w sprawach dotyczących wojskowej służby kobiet oraz udzielanie pomocy w sprawach służbowych. Rada jest wybierana demokratycznie przez kobiety służące w Siłach Zbrojnych RP.

Nowa decyzja Ministra Obrony Narodowej wzmacnia pozycję Rady ds. Kobiet oraz wprowadza bardziej przejrzyste i skuteczne reguły. Przewodnicząca Rady podlega bezpośrednio Ministrowi Obrony Narodowej. W skład Rady ds. Kobiet wchodzą przedstawicielki Ministerstwa Obrony Narodowej, Dowództwa Generalnego RSZ, Żandarmerii Wojskowej, Dowództwa Operacyjnego RSZ, Dowództwa Garnizonu Warszawa, uczelni wojskowych oraz – co jest nowością - Wojsk Obrony Terytorialnej.

W jednostkach wojskowych żołnierze-kobiety w porozumieniu z dowódcą wskazują pełnomocnika ds. kobiet, który ułatwia żołnierzom z jednostki kontakt z Radą ds. Kobiet. W przypadku naruszenia stosunków interpersonalnych, gdzie stroną jest żołnierz-kobieta, pełnomocnik ma obowiązek bezzwłocznego poinformowania Radę ds. Kobiet.

Wojskowa służba kobiet w liczbach

Najwięcej kobiet-żołnierzy - ponad 3400, służy w korpusie szeregowych. Korpus oficerski zasila ponad 1500 pań, natomiast w korpusie podoficerów służy prawie 900 kobiet.

Żołnierze-kobiety służą we wszystkich rodzajach Sił Zbrojnych. Najliczniejsza grupa  żołnierzy-kobiet (ponad 2 tysiące) współtworzy Wojska Lądowe. Około 800 pań wspiera działania Sił Powietrznych, ponad 400 kobiet służy w Marynarce Wojennej. Żołnierze-kobiety realizują się również w Wojskach Specjalnych i w Wojskach Obrony Terytorialnej. Około 1000 żołnierzy-kobiet służy w Dowództwie Generalnym i jednostkach mu podległych. Jednak kobiety swoją wiedzą, doświadczeniem i zaangażowaniem wspierają również działania Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Żandarmerii Wojskowej, Dowództwa Garnizonu Warszawy, Dowództwa Operacyjnego czy Ministerstwa Obrony Narodowej.

Kobiety pełniące służbę w polskiej armii obejmują stanowiska dowódcze od szczebla drużyny do kompanii. Prawie 500 kobiet-żołnierzy (co stanowi 8,1% spośród wszystkich służących w Wojsku Polskim) jest dowódcami drużyn, plutonów, kompanii, grup ewakuacji medycznej bądź zajmują inne stanowiska dowódcze.

Na misjach 

Żołnierze-kobiety brały udział we wszystkich misjach pokojowych i stabilizacyjnych prowadzonych przez Wojsko Polskie w 2017 r. między innymi w: Kosowie, Pakistanie, Iraku, Łotwie, Rumuni, Bośni i Hercegowinie, w krajach bałtyckich i na Morzu Śródziemnym. Najliczniejszą grupę żołnierze-kobiety reprezentowały w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Islamskiej Republice Afganistanu.

Na uczelniach

Kobiety stanowią liczną grupę studentów na uczelniach wojskowych. W 2017 r. prawie 600 kobiet studiowało na uczelniach wojskowych, co stanowiło 16% wszystkich żołnierzy służby kandydackiej. W roku 2018, 308 żołnierzy-kobiet kształci się na kierunkach wojskowych. Panie chętnie zgłębiają wiedzę w Wojskowej Akademii Technicznej, Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych, Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych, Akademii Marynarki Wojennej oraz Akademii Sztuki Wojennej.