Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A ADZIAŁANIA PRZECIW HYBRYDOWE

| Autor:

Podczas ćwiczenia PUMA-II-18 realizowanego w ramach międzynarodowego ćwiczenia SABER STRIKE 18 pododdziały musiały zmierzyć się wieloma aspektami tzw. wojny hybrydowej

 „Wojna hybrydowa” – to działania polegające na wykorzystaniu wojennych i pozamilitarnych instrumentów w zintegrowanej kampanii, która ma zaskoczyć przeciwnika, a potem umożliwić przejęcie inicjatywy i osiągnięcie korzyści psychologicznych. (wg. Military Balance 2015).

Pododdziały 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej i Batalionowej Grupy Bojowej NATO musiały zmierzyć się z wieloma incydentami, które miały na celu dezinformację, prowokację oraz utrudnianie wykonywania zadań w rejonie ich odpowiedzialności.

Żołnierze powinni być odpowiednio przygotowani i umieć reagować na wiele zdarzeń kinetycznych i niekinetycznych – między innymi muszą być w gotowości do udzielenia pomocy poszkodowanym lub potrzebującym, mediacje z niezadowoloną ludnością lokalną czy przeciwdziałanie propagandowym incydentom. Dlatego podczas intensywnego szkolenia prowadzą wiele działań takich jak patrolowanie, praca na posterunkach obserwacyjnych, współpraca z lokalną społecznością, współdziałanie z władzami samorządowymi, policją, strażą pożarną oraz organizacjami pozarządowymi.

Należy podkreślić, że żołnierze w czasie pokoju przygotowują się do działania w czasie wojny, kiedy zasady są jasne i czytelne dla obu stron konfliktu. Jednak w okresie kryzysu, podczas działań podprogowych uwarunkowania prawne prowadzenia działań bojowych są nieprzejrzyste - dlatego żołnierze powinni być w gotowości działania w sytuacjach niestandardowych i nieprzewidywalnych.

Tekst: kpt. Anna Bielak-Pestka

Foto: st. kpr. Bartosz Grądkowski, szer. Adrian Staszewski, ppor. Maciej Wrotniak