Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A ABÓBR-18, ZAKOŃCZENIE SZKOLENIOWEGO SPRAWDZIANU

| Autor:

Piątek 13 kwietnia br. to ostatni akord ćwiczenia dowódczo - sztabowego wspomaganego komputerowo pk. BÓBR-18, realizowanego w Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych Akademii Sztuki Wojennej (CSiKGW/ASW) w Warszawie.

Ćwiczenie BÓBR-18, stanowiło swoisty sprawdzian żołnierskiego rzemiosła, weryfikację reakcji prowokowanych podgrywanymi incydentami w stale zmieniającej się sytuacji operacyjnej. Wyzwanie to w przeddzień jego zakończenia obserwował generał broni Jarosław Mika, dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, który w syntetyczny sposób zapoznany został z tematem, celami i zagadnieniami szkoleniowymi, zarówno taktycznymi, jaki i operacyjnymi, realizowanymi podczas ćwiczenia.

Kolejnym punktem wizyty było zapoznanie ze strukturą, rozmieszczeniem oraz zadaniami realizowanymi przez kierownictwo ćwiczenia. W czasie spotkania referowano działanie sprawdzanego w ramach ćwiczenia połączonego wsparcia ogniowego. Wskazywano na konieczność efektywnego wykorzystania w walce posiadanych środków wsparcia ogniowego. Podniesiono kwestię koordynacji użycia wszystkich posiadanych, dostępnych rodzajów środków rażenia oraz dokonanie oceny ich zdolności operacyjnych. Zwrócono tu również uwagę na ważny czynnik podczas realizacji zadań w ramach połączonego wsparcia ogniowego - działanie pododdziałów rozpoznania, wykrywających cele przeznaczone do rażenia oraz określających jego skuteczność.

Ponadto generał Mika odwiedził ćwiczących żołnierzy na stanowiskach dowodzenia 10 i 34 Brygady Kawalerii Pancernej. Dowódcy zaprezentowali organizację stanowiska dowodzenia oraz przedstawili bieżącą sytuację taktyczną i aktualnie realizowane zadania. Obie brygady podczas ćwiczenia BÓBR-18 realizowały inne role i zadania. 10 Brygada Kawalerii Pancernej (10BKPanc) ze Świętoszowa była pierwszoplanowym ćwiczącym, wykonującym zadania w pierwszym rzucie dywizji. Natomiast 34 Brygada Kawalerii Pancernej (34BKPanc) pełniła rolę przeciwnika, a w ramach swojego ćwiczenia SOBÓL-18  sprawdziła przygotowanie 1 batalionu czołgów do wykonywania zadań.

Dzień później, na piątkowej, porannej zbiórce z udziałem wszystkich zaangażowanych w tym szkoleniowym przedsięwzięciu, dowódca 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, generał dywizji Stanisław Czosnek podziękował za kilkudniowy taktyczny trud i zrozumienie pola walki.

„Na pewno sukcesem jest to, że wszystkie cele szkoleniowe i zagadnienia zaplanowane przed ćwiczeniem zostały przećwiczone, sprawdzone oraz ocenione. Cieszę się, że dzisiaj możemy stanąć tu z podniesionym czołem i powiedzieć, iż  zrobiliśmy kawał dobrej roboty (…) dziękuję wszystkim za operacyjne zrozumienie pola walki, za taktyczną cierpliwość oraz za to, że mogliśmy zbudować zaufanie między nami w całym środowisku stworzonym na potrzeby ćwiczenia. Ćwiczenie dowódczo – sztabowe wspomagane komputerowo BÓBR-18 uważam za zakończone.” - powiedział podsumowując ćwiczenie dowódca Czarnej Dywizji, generał Stanisław Czosnek.

 

Tekst: mjr Artur Pinkowski

Zdjęcia: st. chor. sztab. Piotr Przyborowski