Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A AAWL STARTUJE Z PROJEKTEM „KOŚCIUSZKO”

| Autor:

Z radością informujemy, iż Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki oraz Pan dr Mariusz Grabda są beneficjentami II Edycji programu „KOŚCIUSZKO”, wdrażanego przez Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON w ramach programu badań naukowych z obszaru obronności, realizowanych przez polskich naukowców powracających z zagranicznych ośrodków naukowych.

Podpisanie umowy jest zwieńczeniem starań Akademii o pozyskanie wybitnego naukowca do realizowania w jej murach projektu badawczego finansowanego przez ministerstwo. Od lipca, przez kolejne 36 miesięcy, Pan dr Mariusz Grabda, powracający do Polski po wielu latach pracy w zagranicznych ośrodkach naukowych w tym m. in. w Instytucie badawczym Uniwersytetu Tohoku w Sendai, Japonia  będzie realizował w Akademii projekt badawczy pt. „Usuwanie perfluorowanych zanieczyszczeń organicznych ze środowiska wodnego z użyciem cieczy jonowych: Kalkulacje teoretyczne oraz eksperyment”.

Celem głównym tego projektu jest opracowanie metody usuwania perfluorowanych zanieczyszczeń organicznych z wody z zastosowaniem cieczy jonowych wykorzystując zarówno metody kalkulacyjne, w celu zidentyfikowania cieczy jonowych właściwych dla ekstrakcji z wody związków perfluorowanych, jak i eksperymentalne, w celu potwierdzenia wydajności ekstrakcyjnej wyselekcjonowanych cieczy jonowych.

Tematyka badawcza pokrywa się z “Priorytetowymi kierunkami badań naukowych w resorcie obrony narodowej na lata 2013-2022” w obszarze Technik i Technologii Obronnych, a w szczególności tych, dotyczących zaawansowanych technologii odkażania.

Podpisanie umowy z dr. Mariuszem Grabdą to dopiero początek drogi do zapewnienia Akademii Wojsk Lądowych statusu lidera wśród europejskich uczelni wojskowych.