Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A AABSOLWENCI OTRZYMALI PATENTY OFICERSKIE I DYPLOMY UKOŃCZENIA STUDIÓW

| Autor:

9 sierpnia, w przeddzień promocji na pierwszy stopień oficerski, rektor-komendant WAT płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek wręczył 198 absolwentom patenty oficerskie nadane przez prezydenta RP. Dziekani wydziałów akademickich WAT wręczyli im dyplomy ukończenia studiów, nagrody i wyróżnienia. Uroczysta zbiórka z tej okazji odbyła się w Klubie WAT, wzięli w niej udział władze oraz kadra zawodowa Akademii.

Zgodnie z ustaleniami wydziałowych komisji egzaminów dyplomowych, tytuł zawodowy inżyniera i magistra inżyniera uzyskało na kierunku: budownictwo – 5 absolwentów, chemia – 12, elektronika i telekomunikacja – 84, geodezja i kartografia – 5, informatyka – 21, logistyka – 22, lotnictwo i kosmonautyka – 10, mechanika i budowa maszyn – 19, mechatronika – 20.

Podczas uroczystości wyróżniono najlepszych studentów Wojskowej Akademii Technicznej – prymusów wydziałów akademickich: Macieja Wielgosika (Wydział Mechaniczny), Tomasza Gutowskiego (Wydział Cybernetyki), Małgorzatę Urban (Wydział Mechatroniki i Lotnictwa), Kamila Gawora (Wydział Elektroniki), Macieja Palę (Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji) i Natalię Jagiełło – Wielgosik (Wydział Nowych Technologii i Chemii). Zgodnie z obowiązującą w uczelni tradycją wszyscy prymusi wpisali się do Księgi Pamiątkowej WAT. Na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej rektor-komendant WAT nadał również 59 absolwentom Odznakę Sprawności Fizycznej.

Nagrodę za najlepszą pracę dyplomową ze specjalności„maszyny inżynieryjne” przyznaną przez Szefa Zarządu Inżynierii Wojskowej Inspektoratu Rodzaju Wojsk Dowództwa Generalnego wyróżniona została sierż. pchor. mgr inż. Emilia Karczmarz z Wydziału Mechanicznego. Promotorem pracy „Projekt systemu mechanizacji budowy nowoczesnego mostu składanego” był  dr inż. Waldemar Płocharz.

Na podstawie decyzji nr 156/MON Ministra Obrony Narodowej w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów  na oficerów w 2018 r., wręczono również patenty oficerskie 29 podoficerom, którzy ukończyli 6-miesięczne szkolenie wojskowe na kierunku: elektronika i telekomunikacja.

Na zakończenie uroczystości głos zabrał rektor-komendant WAT płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek, który podziękował dziekanom i całej kadrze naukowo-dydaktycznej oraz dowódcom i wychowawcom za kształtowanie charakterów naszych absolwentów. Zwracając się do absolwentów rektor-komendant WAT podkreślił, że służba wojskowa jest trudna i nierzadko wymagająca wyrzeczeń: „(…) Pięć lat temu wstępując do wojska zderzyliście się z rzeczywistością życia w wojsku, wielu spośród Waszych kolegów niepodołało jej trudom i zrezygnowało, jednak Wy wytrwaliście i dziś stoicie tutaj jako dumni absolwenci Wojskowej Akademii Technicznej. (…) Dzisiejszy dzień jest ukoronowaniem Waszej ciężkiej pracy, otrzymaliście właśnie dyplom otwierający Wam drzwi do rozwijania swojej kariery wojskowej. Życzę Wam samych sukcesów, niech żołnierskie szczęście nigdy Was nie opuszcza”.

Tekst: Monika Przybył.

Fot. Grzegorz Rosiński.