Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A A78. ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ

| Autor:

Na Cmentarzu komunalnym Opole - Półwieś przed pomnikiem Golgota Wschodu mieszkańcy Opolszczyzny oddali hołd Ofiarom Zbrodni Katyńskiej.

W obchodach Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej oraz 78. rocznicy Zbrodni Katyńskiej, przy pomniku „Golgota Wschodu” zgromadzili się przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, członkowie Stowarzyszenia Rodzina Katyńska, weterani i kombatanci, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy miasta. Dowódcę Garnizonu Opole i 10 Brygady Logistycznej reprezentował szef szkolenia podpułkownik Maciej Kopeć.

Uroczystość, którą dowodził major Marek Król, rozpoczęła się od odegrania hymnu państwowego. Następnie głos zabrała prezes Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Opolu Urszula Gabor, która przypomniała zebranym tragiczny los tysięcy jeńców – w tym polskich oficerów i funkcjonariuszy rozstrzelanych przez NKWD i pochowanych w masowych grobach w lasach Związku Sowieckiego. Wicewojewoda opolski Violetta Porowska odczytała list ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka - Katyń to słowo symbol. Symbol bestialstwa dokonanego na polskim narodzie. Symbol strzału w tył głowy i haniebnej próby zatarcia śladów mordu. 78 lat temu decyzją najwyższych władz ZSRR rozstrzelano ponad 21 tys. Polaków”. Po krótkim nabożeństwie w intencji pomordowanych, major Dariusz Chądziński odczytał Katyński Apel Poległych, a kompania honorowa z batalionu dowodzenia i zabezpieczenia 10 Brygady Logistycznej oddała salwę honorową. Uroczystości zakończyły się złożeniem przez delegacje wieńców i wiązanek kwiatów pod pomnikiem „Golgota Wschodu”.

***

Akcja rozstrzeliwania polskich jeńców rozpoczęła się w kwietniu 1940 roku i trwała do połowy maja. Los jeńców rozstrzygnięto w dniu 5 marca 1940 r. na posiedzeniu Biura Politycznego Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików). Przyjęto tam uchwałę nakazującą m.in. sprawę 14 700 jeńców wojennych i 11 tysięcy więźniów [...] rozpatrzyć w trybie specjalnym z zastosowaniem wobec nich najwyższego wymiaru kary – rozstrzelania.

Aby uczcić pamięć o zamordowanych przez NKWD w Katyniu, Charkowie i Miednoje oraz w innych miejscach kaźni, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 listopada 2007 r. ustanowił 13 kwietnia Międzynarodowym Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

Tekst: kpt. Piotr Płuciennik

Zdjęcia: Jerzy Smajdor