Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A A7. SZKOLENIE INSTRUKTORSKO-METODYCZNE DLA NAUCZYCIELI KLAS MUNDUROWYCH

| Autor:

7. Szkolenie instruktorsko-metodyczne

dla nauczycieli klas mundurowych

1 – 5 października 2018 r., Wrocław

Uprzejmie informujemy, że Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON, wraz z Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu, organizują w dniach 1 – 5 października 2018 r. kolejne – 7. Szkolenie instruktorsko-metodyczne dla nauczycieli klas mundurowych.

Główne cele szkolenia to: podniesienie poziomu wiedzy nauczycieli z tematyki przedmiotów o charakterze wojskowym, przygotowanie nauczycieli do organizowania i prowadzenia zajęć programowych z młodzieżą klas mundurowych, wskazanie nauczycielom właściwego przygotowania młodzieży klas mundurowych do odbywania służby wojskowej.

Na szkolenie specjalistyczne, prowadzone przez żołnierzy Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych, składać się będą zajęcia teoretyczne (m.in. zasady organizacji i przygotowania zajęć z przedmiotów: aspekty prawne, szkolenie obywatelskie, profilaktyka i dyscyplina wojskowa, SERE), poglądowe (obserwacja zajęć prowadzonych w CSWIiCh pokaz uzbrojenia i wyposażenia indywidualnego żołnierza) oraz praktyczne (m.in. szkolenie strzeleckie, inżynieryjno-saperskie, łączności, medyczne, terenoznawstwo, wychowanie fizyczne, OPBMR).

Do udziału w szkoleniu zapraszamy nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia z młodzieżą klas mundurowych, w pierwszej kolejności tych, którzy nie mają doświadczenia wojskowego. Do udziału mogą zgłaszać się też nauczyciele klas innej specjalności, niż wojskowa, o ile zdobyta w trakcie szkolenia wiedza i doświadczenie może przyczynić się do lepszego realizowania zadań o charakterze obronnym z młodzieżą. Szkolenie ma charakter podstawowy, skierowane jest zatem do osób, które nie brały udziału w jego poprzednich edycjach. Liczba miejsc ograniczona – 50 osób, obowiązuje kolejność zgłoszeń, z zastrzeżeniem pierwszeństwa osób, które nie mają żadnego doświadczenia wojskowego. Zgłoszenia należy składać na formularzu do pobrania poniżej do 12 września br.

Uczestnik szkolenia obowiązany jest zabrać ze sobą:

-      kompletny ubiór typu wojskowego (mundur polowy wz. 93 lub podobny),

-      buty (typu wojskowego, traperskiego) pełne na podeszwie
z protektorem, sznurowane powyżej kostki,

-      nakrycie głowy,

-      ubranie treningowe (sportowe),

-      ciepłe okrycie wierzchnie w razie niesprzyjających warunków pogodowych,

-      środki ochronne przeciw komarom i kleszczom,

-      zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do udziału
w przedsięwzięciach szkoleniowych (zajęcia poligonowe, wychowanie fizyczne).

Ministerstwo Obrony Narodowej zapewnia uczestnikom szkolenia bezpłatnie:

-      zajęcia szkoleniowe,

-      zaświadczenie/certyfikat ukończenia szkolenia,

-      zakwaterowanie, w pokojach dwuosobowych, w dniach 30 września – 5 października br.,

-      wyżywienie w dniach 1 – 5 października,

-      ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków,

-      codzienny przejazd z miejsca zakwaterowania na zajęcia oraz transport na wydarzenia kulturalne,

-      transport w dniu 30 września br.:

  • ok. godz. 13.00 z dworca kolejowego Wrocław Główny do miejsca zakwaterowania;
  • ok. godz. 16.00 z dworca kolejowego Wrocław Główny do miejsca zakwaterowania;

(osoby, które zapewnią sobie dojazd własny, mogą zgłaszać się do miejsca zakwaterowania na własną rękę).

-      transport w dniu 5 października, na dworzec kolejowy Wrocław Główny,

-      parking.

Koszty wyżywienia w dniu 30 września br. oraz dojazdu do Wrocławia
i z Wrocławia do miejsca zamieszkania pokrywa uczestnik.

W przypadku nieuzasadnionego niezgłoszenia się zakwalifikowanego uczestnika na szkolenie lub opuszczania zajęć szkoleniowych, uczestnik nie otrzyma zaświadczenia/certyfikatu ukończenia szkolenia. W wyniku zaistnienia ww. sytuacji, Ministerstwo Obrony Narodowej zastrzega sobie także prawo do niezapraszania w przyszłości szkoły, która skierowała uczestnika na szkolenie, do udziału w przedsięwzięciach organizowanych przez MON, a także powiadomienia na piśmie dyrektora placówki, delegującego nauczyciela na szkolenie.

Termin stawiennictwa: 30 września br. w miejscu zakwaterowania wskazanym w mailu informującym o zakwalifikowaniu się lub w miejscu podstawienia autobusu przy dworcu kolejowym Wrocław Główny. Szczegółowe informacje zostaną przekazane zakwalifikowanym uczestnikom).

Lista szkół, których przedstawiciele zakwalifikowali się do szkolenia, zostanie zamieszczona w tym miejscu, ok. 17 września.

Do kontaktów roboczych w tej sprawie wyznaczona została pani Aleksandra Rek z Wydziału Współpracy ze Społeczeństwem DEKiD MON, nr tel. 261 840 132 lub 727 401 270, adres email: arek@mon.gov.pl lub (w terminie 3-7 września) pani Agnieszka Orzechowska z Wydziału Współpracy ze Społeczeństwem DEKiD MON, nr tel. 261 840 182.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Lista szkół, których przedstawiciele zakwalifikowali się do szkolenia we Wrocławiu.